17.11.2017

Tallinna Linnaarhiivis avati reformatsiooni teemaline väljapanek

Tallinna Linnaarhiivis on võimalik tutvuda näitusega „Reformatsioon Tallinnas“.

Väljapanek pakub tutvumiseks valiku arhivaalidest Tallinna kirikuelu kohta alates hiliskeskajast kuni 17. sajandi lõpuni. Näha saab 14.–16. sajandi indulgentse ja testamente ning katolikuaegseid käsikirjalisi jutluseraamatuid; reformatsiooni algust 1520. aastatel ja Tallinna kirikuelu järgnevat arengut valgustavaid raemäärusi ja -protokolle; Tallinna rae ja vaimulike kirjavahetust Saksa luterlike ringkondadega jm. Vaataja ees on pea kõik teatekillud Tallinnas 16. sajandil käibel olnud eestikeelsetest kiriklikest trükistest ning näiteid 17. sajandi eestikeelsest vaimulikust kirjasõnast.

Vaid 22. novembrini saab näitusel vaadata 1530. aastatest pärinevaid Martin Lutheri kolme kirja Tallinna raele, samuti on eksponeeritud tema  mõttekaaslase Philipp Melanchthoni kiri.  

Näituse koostasid linnaarhiivi teadurid Tiina Kala, Juhan Kreem, Triin Kröönström, Lea Kõiv ja Kalmer Mäeorg, kujundas Kadri Paloveer.

Näitus jääb avatuks 28. veebruarini 2018 Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tn 6), väljapanekuga saab tutvuda esmaspäevast reedeni kella 9.00–15.30. Sissepääs näitusele on tasuta.