10.12.2018

Tallinna Linnamäe Lasteaed osales OECD pilootuuringus

Tallinna Linnamäe Lasteaia lapsed, lapsevanemad ja õpetajad osalesid novembris ja detsembris 2018 OECD rahvusvahelise alushariduse pilootuuringus International Early Learning (for Child Well-being) Study (IELS).

Uuringu läbiviimiseks oli valitud kolm riiki – Ameerika Ühendriigid, Inglismaa ja Eesti. Uuringu eesmärk on uurida 5–aastaste laste sotsiaalseid, emotsionaalseid ja kognitiivseid oskusi ning laste individuaalsuse, kodu ja lasteaia mõju alusharidusele. Uuring hõlmab laste arengu hindamist tahvelarvuti abil läbiviidavate ülesannete lahendamisel ja lastevanemate ja  õpetajate küsitluse läbiviimist ning Eesti alushariduse süsteemi analüüsi.

29. novembril külastas lasteaeda Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) hariduse ja oskuste osakonna projektijuht Rowena Phair, kes on uuringu koostaja ja rahvusvaheline koordinaator, ning Anne-Mai Meesak, SA Innove peaspetsialist ja projekti koordinaator Eestis. Uuring oli lastele mänguline ja lõbus ning selle viisid läbi koolitatud lasteaiaõpetajad. 

Valeria Erm, Tallinna Linnamäe Lasteaia direktor

Uudise rubriigid: