04.10.2021

Tallinna Linnamäe Lasteaed sai Tallinna linnalt liiklusvankri

04.10.2021 saime kingituseks vahva ja ilusa liiklusvankri

Liiklusvanker on Tallinna linna ja Transpordiameti koostööprojekt, mis on mõeldud abistama lasteaiaõpetajaid liiklusohutuse käsitlemisel. Liiklusmärkidest koosnev mängu- ja õppekomplekt toetab ohutult liiklemise oskuste kujundamist jalakäija ja jalgratturina, mis on ühe pädevusena välja toodud ka riiklikus õppekavas.

Täname sellise toreda ja kasuiku kingituse eest!

Tallinna Linnamäe Lasteaia liiklusvanker (4).jpg   Tallinna Linnamäe Lasteaia liiklusvanker (3).jpg

Tallinna Linnamäe Lasteaia liiklusvanker (2).jpg   Tallinna Linnamäe Lasteaia liiklusvanker (1).jpg