17.08.2020

Tallinna Linnamäe Lasteaia 3.ja10.rühmad töötavad Haridus- ja Teadusministeerium „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega lasteaiarühmas“ pilootprojekti järgi

2018. aastal algatas Haridus- ja Teadusministeerium pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega lasteaiarühmas“, mille eesmärgiks on tagada kõigile lastele võrdsed võimalused alushariduses ja eesti keele oskus, mis on vajalik põhihariduse omandamiseks.

Pilootprojekt on suunatud eesti keele õppe kvaliteedi parendamisele, sh õpetajate professionaalse arengu, lasteaedade keelekeskkonna ning teaduspõhise varajase
keeleõppesüsteemi loomisele.

Augustist 2020a. kaks lasteaia rühma alustasid töötama projekti järgi.