22.11.2020

Tallinna Linnamäe Lasteaia 6.rühma lapsed tutvusid elektriga

Terve nädala jooksul lapsed uurisid, mis on elekter,kust ta tuleb j akuidas aitab inimest.

Lapsed meelsasti tegid põnevaid katseid, osalesid Qobo teoga tevevustest, joonistasid ja palju mängisid.