27.04.2018

Tallinna Linnamäe Lasteaia sünnipäev

27.04.2018 Tallinna Linnamäe Lasteaed sai 29-aastaseks.

Vahva pidu toimus lasteaia hoovis.

Õnnitleme töötajaid, lapsi ning lastevanemaid!

Palju õnne, kallis lasteaed!