11.09.2017

Tallinna Linnamuuseumi direktori valimise konkurss tühistati

Tallinna Linnamuuseumi direktori valimiseks läbiviidav konkurss tühistati, sest ilmnes kõrvalekalle protseduuriliste reeglite täitmises.

Tallinna Kultuuriamet kuulutab uue konkursi Tallinna Linnamuuseumi direktori ametikohale välja lähiajal.

Tallinna Kultuuriameti hallatav Linnamuuseum koondab kümmet vanalinnas, Kadriorus ja Kalamajas ajaloolistes hoonetes asuvat muuseumi. Tallinna Linnamuuseum säilitab ja tutvustab Tallinna ajalugu ja kultuuripärandit.

Direktor juhib Tallinna Linnamuuseumi, tagades muuseumi põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise.