11.02.2020

Tallinna Linnarhiiv üllitab neljaosalise Tallinna ajaloo üldkäsitluse

Tallinna Linnaarhiiv esitleb homme, 12. veebruaril kell 17.00 Mustpeade majas (Pikk tn. 26) Tallinna ajaloo üldkäsitluse III köidet „Tallinna ajalugu 1710 - 1917 ” ja IV köidet „Tallinna ajalugu 1917 –2019”.

Eesti pealinna Tallinna ajaloo neljaköitelise üldkäsitluse III köide (414 lk) hõlmab aega alates linna minekust Vene võimu alla Põhjasõja ajal 1710. aastal kuni tsaariaja lõpuni 1917/1918.aastal. Koguteose IV köide (408 lk) käsitleb pealinna arengust ajajärku alates Eesti Vabariigi sünnist veebruaris 1918 kuni 2019. aastani.

Nende perioodide kaupa annab väljaanne süstemaatilise ülevaate linna haldusest ja valitsemiskorrast, rahvastikust, poliitilisest elust, majandus-, haridus-, kultuuri – ja seltsielust. Vaatluse all on ajaloomurrangutest põhjustatud drastilised muutused linna rahvastikus, samuti ulatuslikud ümberkorraldused ja kaasaegse linnakeskkonna kujunemine.  

Tallinna Linnaarhiivi juhataja Küllo Arjakase sõnul on Tallinn esimene Eesti linn, kus omariikluse taastamise järel on sedavõrd suur, keeruline ja mahukas töö ette võetud. „Koguteose koostamisse on kaasatud meie ajalooteaduse parimad jõud Tallinna Linnaarhiivist, Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist, Eesti Kunstiakadeemiast, Eesti Ajaloomuuseumist jm.,“ märkis Arjakas. „Käsitluse autoritele on aluseks olnud nii varasemate uurimuste paremik kui ka uued leiud arhiiviallikaist ja publitsistikast, värskeimad statistilised andmed jpm. Täisvärvitrükis köidete rikkalikud illustratsioonid ja valik teemakohaseid vahetekste aitavad lugejal paremini mõista eri ajastutele iseloomulikke jooni.“

Üldkäsitluse peatoimetaja on linnaarhiivi teadur, ajaloolane Tiina Kala, väljaandja on Tallinna Linnaarhiiv.

Koguteose I ja II köide ilmusid juunis 2019, kokku on neljas köites 1548 lehekülge.

Eelmine, toona kaheköiteline akadeemiline üldkäsitlus Tallinna ajaloost ilmus ligi 50 aastat tagasi (1969, 1976). Uus käsitlus on vajalik lugemisvara teadusasutustele,  uurijatele ja laiadele ajaloohuviliste ringkondadele.

Raamatud on müügil Apollo ja Rahva Raamatu kauplustes, kõige soodsama hinnaga Tallinna Linnaarhiivi kantseleis (kaks köidet kokku 34 eurot).

Uudise rubriigid: