12.04.2016

Tallinna Linnatranspordi AS bussihanke vaidlustus jäeti rahuldamata

8. aprillil väljastatud otsusega jättis riigihangete vaidluskomisjon rahuldamata Amserv Grupp AS vaidlustuse Tallinna Linnatransport AS (TLT) riigihanke „Uute diiselbusside ostmine“ suhtes.

TLT juhatuse esimehe Enno Tamme hinnangul on vaidluskomisjoni otsus igati mõistetav. „Me ei koosta riigihanke tingimusi meelevaldselt, vaid lähtume eelkõige sõitjate ohutusest ning busside mugavusest ja keskkonnasõbralikkusest. Samuti eeldab niisugune investeering, et busse saaks liinidel intensiivselt kasutada.  Nende näitajate osas ei saa me lubada mingeid järeleandmisi,“ lisas Tamm. 

Hankega soovib TLT soetada sõitjate teenindamiseks 20 kaheteljelist kolme uksega 12 meetri pikkust linnaliinibussi ning 10 kolmeteljelist nelja uksega liigendbussi. Bussid peavad vastama Euro 6 saastenõuetele. 

Hanke tingimustes eeldatakse, et osaleja tehnilisel teenindusüksusel on vahendeid, teavet ja kogemusi müüdavate busside hooldamiseks ja remontimiseks. See tagaks ühistranspordis kasutatava veeremi piisava töökindluse ning välistaks busside väljalangemise varuosade puuduse või mittepiisava tehnilise hoolduse tõttu. 

Yutongi busside maaletoojana hankes osaleda sooviv Amserv Grupp AS vaidlustas selle tingimuse. Vaidlustuses leidis Amserv Grupp, et hankija saaks oma eesmärgi (vahendite, teabe ja kogemuse osas pädev tehniline üksus) täita ka leebema tingimusega, mis ei takistaks uutel tulijatel turule sisenemist. Tehnilisel üksusel võiks olla analoogsete linnaliinibusside remontimise ja hooldamise kogemus, sest analoogsete busside tehnilised parameetrid on sarnased ning erinevused minimaalsed. 

Vastuses vaidluskomisjonile kummutas TLT  selle väite, jäädes seisukohale, et ei saa nõuda, et hankija ostaks koos hangitavate bussidega sellist teenust, mille kvaliteedi ja kiiruse osas ei ole kindlust. Riigihankeseaduse eesmärk ei ole see, et riigihanke käigus peaks ostma viletsamat teenust eesmärgiga võimaldada uutel pakkujatel tulla Eesti turule. Hankijal on õigus kehtestada nõue, et pakkujal oleks sama töö tegemise kogemus. On selge, et olemuslikult piiravad kõik riigihanke kvalifitseerimistingimused konkurentsi, sest sätestavad nõudeid, mida tuleb täita ja millele peab vastama selleks, et hankes osaleda. See ei muuda veel tingimusi õigusvastaseks. 

Vaidluskomisjon nõustus TLT seisukohtadega ning jättis Amserv Grupp ASi vaidlustuse rahuldamata.