25.05.2016

Tallinna Linnatranspordi AS lõpetas 2015.a. kasumiga

Tallinna Linnatranspordi AS-i (TLT) konsolideeritud bilanss näitab, et tallinlastele ühistransporditeenust osutav munitsipaalettevõte lõpetas 2015. aasta 59,6 miljoni euro suuruse puhaskasumiga.

TLT juhatuse esimehe Enno Tamme sõnul on ettevõtte muljetavaldavad majandustulemused tingitud trammitaristu täieliku renoveerimise ning uute trammide ja keskkonnasõbralike Euro 6 ning hübriidbusside soetamise innovatiivsest sünergiast.

„Nagu näitab meie läinudaastane bilanss, tasuvad suured investeeringud keskkonnasõbralikkusesse ning sõitjate ohutusse ja mugavusse end ära mitte ainult linnaruumi inimsõbralikumaks muutmise läbi, vaid annavad ka puhtalt majandusliku efekti. Tallinna linnatranspordiettevõtte bilansiline väärtus pole kunagi varem nii jõuliselt kasvanud  kui praeguste oluliste uuenduste perioodil,“ lisas Tamm.

Seisuga 31. detsember 2015 oli ettevõtte bilansimaht 161 miljonit eurot, mis on enam kui kolmandiku võrra suurem aastategusest bilansimahust. 31. detsember 2014 oli see 97,6 miljonit eurot, mis näitab juurdekasvuks 63,4 miljonit eurot. Bilansimahu kasvust lõviosa annab põhivara suurenemine 54,5 miljoni euro võrra. 2015. aastal soetati 20 uut firma MAN bussi ja 24 Volvo hübriidbussi kogumaksumusega 12 miljonit eurot, 17 uut trammi kokku maksumusega 41,7 miljonit eurot ning teostati 4. trammiliini rekonstrueerimistöid maksumusega 13,6 miljonit eurot. Põhivara oli TLT-s seisuga 31. detsember 2015  144,7 miljonit euro eest.

2015. aastal oli põhivara soetamiseks mõeldud sihtfinantseerimine 56,3 miljonit eurot, mille abil osteti 17 uut CAF Urbos trammi ja rekonstrueeriti trammiliinid 3 ja 4. Lisaks muretseti sihtfinantseerimise abil CAF trammide korrashoiuks seadmeid ja varuosi 1,7 miljoni euro eest. Aastateks 2016 ja 2017 on planeeritud lennujaama trammiliini ehitus ning Kopli-suunalise trammiliini rekonstrueerimine sihtfinantseerimise arvelt 31,8 miljoni euro ulatuses.

 

 

 

 

Urmas Tooming

Avalike suhete spetsialist

Tallinna Linnatranspordi AS

Tel. 6434 031, 51 63 516