04.04.2016

Tallinna Linnatranspordi ASis allkirjastatakse kollektiivleping

5. aprillil allkirjastavad Tallinna Linnatranspordi AS juhatuse esimees Enno Tamm, Sõltumatu Transporditöötajate Ametiühingu usaldusisik Aleksander Martynenko ja Eesti Transporditööliste TLT ametiühingu peausaldusisik Marju Lõiv kollektiivlepingu aastani 2018. 

Enno Tamme kinnitusel arvestab kollektiivleping töötajate huvidega ning on heaks eelduseks koostöö jätkumisel mõlema ettevõttes esindatud ametiühinguga. „Iga hästitoimiva suurettevõtte eesmärk on motiveerida töötajaid, luues neile parimad tingimused ja võimaldades korralikku palka. TLT juhtkond on ettevõtte enam kui 1800 töötaja töötingimuste parandamisse ning riigi keskmisest kõrgema palgataseme hoidmisse suhtunud äärmiselt tõsiselt,“ lisas Tamm. 

Aleksander Martynenko leiab, et kollektiivlepingut ettevalmistavad läbirääkimised toimusid konstruktiivselt ning nende käigus leiti kõiki osapooli rahuldav tulemus. „Tänapäevase ametiühingu tööstiiliks on vastandumise ja pingete kruvimise asemel koostöö ettevõtte juhtkonnaga. Ühiseid eesmärke seades ja õigustatud nõudmisi esitades jõuab alati sihile,“ ütles Martynenko. 

Kehtima hakkav kollektiivleping sätestab palgatõusu nii 2016. kui ka 2017. aastal. 

Lisainfo:
Urmas Tooming
Avalike suhete spetsialist
Tallinna Linnatranspordi AS
Tel. 643 4031