21.09.2017

Linnavolikogu kinnitas Tallinna rahvastiku tervise edendamise arengukava

Tallinna Linnavolikogu 8.koosseisu eelviimasel istungil kinnitati ühehäälselt Tallinna rahvastiku tervise edendamise arengukava aastateks 2017 kuni 2021.

Volikogu algatas „Tallinna rahvastiku tervise edendamise arengukava aastateks 2017 kuni 2021“ koostamise konsensuslikult 25. augustil 2016.

Täna vastuvõetud Tallinna rahvastiku tervise edendamise arengukava 2017–2021 elluviimisega tagatakse tervise edendamise järjepidevus, jätkusuutlikkus ja tulemuslik koostöö ning arendatakse olemasolevaid ja uusi teenuseid, võttes arvesse sihtrühmade huve ja vajadusi.

„Arengukava koostamisel lähtuti eelkõige linnaelanike huvidest, linna sotsiaalsest olukorrast ning muidugi linnaeelarve võimalustest“ ütles volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Elmar-Johannes Truu eelnõud kommenteerides.

Arengukava läbis sisulise arutelu Tallinna Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolekul ning volikogu saalis toetas eelnõud komisjoni liige Peeter Mardna.