18.11.2016

Tallinna Linnavolikogu otsustas koolide ümberkorraldamise

Neljapäeval, 17. novembril toimunud Tallinna Linnavolikogu istungil võeti vastu otsus Tallinna Merekalda Kooli ja Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi ümberkorraldamine Tallinna Kuristiku Gümnaasiumiks ning otsus Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumi ja Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi ümberkorraldamine Tallinna Linnamäe Vene Lütseumiks.

Kui 1. septembril 2015 alustas Tallinna Merekalda Koolis õppetööd 326 õpilast, siis 2016/2017. õppeaasta septembrikuu seisuga õpib Tallinna Merekalda Koolis vaid 138 õpilast, mistõttu pole sellise õpilaste arvuga kooli pidamine mõistlik. Tallinna Merekalda Kooli tegevuse lõpetamise järel vabanev raha suunatakse ümber Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi, kus tagatakse õppekohad kõigile Tallinna Merekalda Kooli õpilastele. Soovi korral on õpilastel võimalik jätkata õpinguid ka teistes koolides, kus on vabu õppekohti. Tallinna Merekalda Kooli hoone jääb edaspidi kasutusse haridusasutusena, kavas on hoone renoveerida ja anda Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi kasutusse, koolihoone renoveerimistööd on kavandatud 2016/2017. õppeaastaks.

Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumi hoone mahutab u 800 õpilast, kuid käesoleval õppeaastal õpib seal 454 õpilast. Selline ruumikasutus ei ole optimaalne, eriti arvestades asjaolu, et samal ajal napib põhikoolikohti Kalamaja ja Kesklinna piirkonnas. Täiskasvanute Gümnaasiumist ümberkorraldamise järel vabanev hoone renoveeritakse ja sinna on kavas paigutada Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1.–6. klassid.

Kuna Lasnamäe linnaosas aadressil Läänemere tee 31 asuv koolihoone renoveeritakse (praegune Merekalda kooli hoone) ja see antakse Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi gümnaasiumiastme kasutusse, laienevad nüüdisaegse õpikeskkonna võimalused ka täiskasvanud õppuritele ja säilib paindlik lähenemine täiskasvanud õppuritele – koolis saab käia kas hommiku- või õhtupoole, et ka töö kõrvalt oleks võimalik keskharidust omandada. Praeguses Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi hoones aadressil Linnamäe tee 10 jätkavad 2017. aastast õppimist põhikooli õpilased.

Abilinnapea Mihhail Kõlvart selgitas, et Kalamaja piirkonnas on põhikoolikohti puudu ja seega on loogiline, et Vana-Kalamaja 9 koolihoone antakse põhikooliõpilaste kasutusse. „Lasnamäel on jällegi puudu kohtadest vene põhikooliõpilastele. Probleemi lahendamiseks viiakse Lasnamäe vene koolide gümnaasiumiosa õpilased uude Linnamäe vene lütseumi. Tänu sellele jäävad teistes Lasnamäe vene koolides gümnaasiumiosa klassiruumid põhikooliõpilastele.“

„Meie eesmärgiks on ennekõike hariduse parem kvaliteet ning õpilastele paremate tingimuste loomine. Vana-Kalamaja koolihoone andmisel Gustav Adolfi gümnaasiumile ootame, et sinna kanduks üle selle kooli kompetentsus ja traditsioonid. Lasnamäel hakkavad samal viisil hariduse taset kõrgel hoidma kasvava populaarsusega Kuristiku gümnaasium ja Linnamäe lütseum,“ lisas abilinnapea Mihhail Kõlvart.