13.09.2017

Tallinna Linnavolikogu valimisteks moodustatakse 87 jaoskonnakomisjoni

Tallinna Linnavolikogu valimise läbiviimiseks moodustatakse Tallinna linna haldusterritooriumil 87 jaoskonnakomisjoni.

Tallinna linnavalitsus esitab linnavolikogule vastavasisulise otsuse eelnõu, millega ühtlasi nimetatakse jaoskonnakomisjoni esimehed, liikmed ja asendusliikmed.

15. oktoobril 2017 toimuvad Tallinna linnavolikogu valimised. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel peab linnavolikogu kinnitama jaoskonnakomisjonide asukohad ja koosseisud hiljemalt 25. septembriks. Jaoskonnakomisjonides on kokku 845 liiget, sealhulgas 623 põhiliiget ja 222 asendusliiget.

Valimisseaduse kohaselt võivad jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadid esitada ka valimistel osalevad erakonnad ja valimisliidud. Erakonnad ja valimisliidud seadsid üles kokku 206 jaoskonnakomisjoni liikmekandidaati, sealhulgas Eesti Keskerakond 64 kandidaati; Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 37 kandidaati; Eesti Reformierakond 36 kandidaati; Sotsiaaldemokraatlik Erakond 31 kandidaati; Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 22 kandidaati; Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik neli kandidaati ning Valimisliit MEIE Tallinn ühe kandidaadi. Neist üks loobus ja üks ei saa jaoskonnakomisjoni töös osaleda, kuna kandideerib Tallinna Linnavolikokku. Lisaks on Eesti Noorteühenduste Liidu kaudu kaasatud jaoskonnakomisjonide töösse 11 noort.

Kõik erakondade, valimisliitude ja Eesti Noorteühenduste Liidu poolt esitatud jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadid on paigutatud jaoskondadesse. Enamus neist on jaotatud valimisjaoskondade vahel vastavalt esitatud taotlustele.

2015. aasta Riigikogu valimiseks esitasid erakonnad 90 jaoskonnakomisjoni kohta 292 jaoskonnakomisjoni liikmekandidaati.