28.06.2019

Tallinna Linnavolikogu võttis vastu 190 otsust ja 22 määrust

Tallinna Linnavolikogu võttis eelmise aasta augustist lõppeva juunini kestnud hooajal toimunud 21 istungil vastu 190 otsust ja 22 määrust.

„Linnavolikogu viimase aja olulisemateks otsusteks olid kindlasti kaks valitsusele suunatud eelnõud,“ ütles Tallinna Linnavolikogu esimees Tiit Terik. „Esimeseks kindlasti 21. veebruari istungil vastu võetud „Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, korrakaitseseaduse, ühistranspordiseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmiseks“, millega saaks munitsipaalpolitsei veidi õiguseid juurde.“

„Mupole kasvõi eraturvafirmadega võrreldavate õiguste andmise poolt kõneleb kasvõi asjaolu, et teatud funktsioonide andmisest munitsipaalpolitseile on huvitatud ka politsei- ja piirivalveamet, seda on ka Põhja prefekt Kristian Jaani korduvalt väljendanud,“ sõnas Tiit Terik. „Kindlasti saab igaüks aru, et politsei peaks oma piiratud ressursside juures keskenduma tõsisematele õigusrikkumistele kui seda on joodikute kainestusmajja toimetamine või bussiradadel sõitjate korrale kutsumine.“

24. jaanuari istungil küttis Tiit Teriku sõnul aga volinike kirgi eelnõu: „Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmiseks“, millega Tallinna Linnavolikogu võiks edaspidi olla taas 63liikmeline, nagu ta oli seda varemalt.

Tiit Teriku kinnitusel ei tähenda aga suvepuhkusele minemine sisulise töö seiskumist. „Kindlasti seisavad volinikud linnaelanike huvide eest istungitevälisel ajal – viimase aja sündmustest mäletame ehk kõik, et ühe laevafirma plaanidele tuua Tallinna kesklinna kilomeetrite kaupa suuri veoautosid saime pidureid tõmmata väljaspool tavapärast istungite formaati,“ sõnas Tiit Terik.

Linnavolikogu hooaeg numbrites:

2018. aasta II poolaastal ja 2019. aasta I poolaastal võttis Tallinna Linnavolikogu vastu 190 otsust ja 22 määrust.

Selle hooaja pikimad istungid venisid pea kuue tunni pikkusteks (15. novembril, 13. detsembril ja 24. jaanuaril), lühim oli aga 11. aprillil toimunud erakorraline istung, mil Tallinnale valiti uus linnapea – see istung kestis „vaid“ poolteist tundi.

Agaraim küsija oli volikogu aseesimees Mart Luik (Isamaa), enim kõnesid (sealhulgas ka ettekanded ja kaasettekanded) pidas Leonid Mihhailov (Keskerakond) ning enim sõnavõtte kogunes värske Tallinna teenetemärgi kavaleri Ants Leemetsa (Reformierakond) kaukasse.

Kõigist 21 istungist võttis osa 21 linnavolinikku, 18 saadikut puudus hooaja jooksul ühelt istungilt.

Järgmine linnavolikogu istung toimub 22. augustil.

Foto: Albert Truuväärt

Uudise rubriigid: