13.12.2018

Tallinna Linnavolikogu võttis vastu linna 2019. aasta eelarve

Tallinna Linnavolikogu võttis tänasel istungil vastu linna 2019. aasta eelarve, mille kogumahuks on 761 miljonit eurot ehk ligi 5 protsenti enam kui käesoleva aasta täpsustatud eelarves. Tallinna tuleva aasta eelarves on tegevuskuludeks ette nähtud 606,7 miljonit eurot.

Tallinna 2019. aasta eelarves ette nähtud tegevuskuludest on suurima osakaaluga haridusvaldkonna kulud (31,7% kulude kogumahust), järgnevad linnatranspordi (16,7%) ning sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonna kulud (12,6%).

„Tallinna järgmise aasta eelarves on suurt rõhku pööratud sotsiaalsele poolele,“ ütles Tallinna Linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart. „Oleme suurendanud mitmeid olemasolevaid sotsiaaltoetuseid ning loonud ka täiesti uusi sotsiaalteenuseid – eesmärgiks on, et mitte keegi ei tunneks end Tallinnas üleliigse või kõrvalejäetuna.“

Näiteks paraneb Mihhail Kõlvarti kinnitusel puuetega laste lähedaste olukord – kui varem on hooldajatoetust suurendatud mõne euro kaupa aastas, siis nüüd tõuseb see toetus raske puude puhul 30 eurolt 50 eurole ja sügava puude puhul 40 eurolt 100 eurole. Puuetega laste toetuse määr kasvab uuest aastast 100 euroni. Samuti hakatakse uuest aastast maksma kaksikute sünni puhul sünnitoetust praeguse 640 euro asemel 1000 eurot pere kohta.

„Järgmise aasta eelarve rõõmustab kindlasti pea kümnendiku võrra kerkivate töötasude alammääradega ka haridus-, noorsoo- ja kultuuritöötajaid, samuti tõusevad 10% võrra linna sotsiaalhoolekandeasutuste hooldustöötajate ja psühholoogide ning 6% võrra ühissõidukijuhtide palgad,“ loetles Mihhail Kõlvart.

Tallinn investeerib 2019. aastal üle 135 miljoni euro. „Investeeringutest on valdkondlikult suurima osakaaluga teed ja tänavad (34,5% investeeringute kogumahust) ning haridus- (33,3%) ja kultuurivaldkond (14,9%), mis kokku moodustavad 82,7% investeeringute kogumahust,“ sõnas Mihhail Kõlvart. „Investeeringuobjektidest võiks ära märkida Reidi tee ehituse, Suur-Sõjamäe ja Tulika tänavad, Tallinna Saksa Gümnaasiumi, Tallinna Arte Gümnaasiumi, Lasnamäe Põhikooli, Salme kultuurikeskuse renoveerimise ja Linnateatri kvartali väljaehitamise ning Põhja-Tallinna linnaosa põlvkondade maja, kuhu tulevad ka Kopli Noortemaja uued ruumid.“

Uudise rubriigid: