19.12.2017

"Lasteraamatute vägi keeleõppes"

Tallinna Loitsu Lasteaia ja Tallinna Lindakivi Lasteaia koostööprojekt

Tallinna Loitsu Lasteaed ja Tallinna Lindakivi Lasteaed osalevad ühises koostööprojektis "Lasteraamatute vägi keeleõppes". 

Projekti eesmärk on eelkooliealistest lastes huviäratamine eesti keele ja Eesti lastekirjanduskese vastu, kujundades positiivset suhtumist raamatute lugemisse, arendades laste suhtlemisoskust ning mitmekesistades keeleõppetööd lasteaias. 

Projekti tegevused kestavad 2017/2018 õppeaasta jooksul. Läbiviidud tegevustega on võimalik tutvuda aadressil:

https://lasteraamatute.blogspot.com.ee/2017/12/ettevalmistustoo.html