23.09.2021

Tallinna Männi Lasteaed osales Lastekaitse Liidu programmi "Kiusamisest vabaks!" tänuüritusel

21. septembril, rahvusvahelisel rahupäeval toimus Estonia Talveaias Lastekaitse Liidu tänuüritus haridusvaldkonna spetsialistidele, kes panustavad igapäevaselt programmi „Kiusamisest vabaks!” sõnumite levitamisse ja innustavad teisi tegelema väärtuskasvatuse ning kiusamise ennetamisega, et Eestis elavatel lastel oleks rahulik ja õnnelik haridustee.

Programmi „Kiusamisest vabaks!“ tänuüritusel toodi esile koolieelseid haridusasutusi, kus programmi rakendatakse asutusepõhiselt ja pikaaegselt. Koolide puhul tunnustati üritusel konkreetseid inimesi, kes innustavad teisi programmi rakendama ja teevad oma tööd suure südamega. Lisaks esitleti üritusel ajakirja „Märka last” programmi „Kiusamisest vabaks!” erinumbrit ja videolõike programmi rakendamisest haridusasutustes.

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna tänukirja sai 7 lasteaeda ning kuus isikut viiest eri koolist. Tallinna haridusasutustest said tänukirjad 4 lasteaeda ja 3 kooli töötajad:

Tallinna Pelguranna Lasteaed (programmi kasutaja aastast 2012)
Tallinna Meelespea Lasteaed (programmi kasutaja aastast 2012)
Tallinna Männi Lasteaed (programmi kasutaja aastast 2013)
Tallinna Kihnu Lasteaed (programmi kasutaja aastast 2014)
Koolid:

Kalamaja Põhikool sotsiaalpedagoog Margarita Vähejaus (kool kasutab programmi aastast 2014)
Ehte Humanitaargümnaasiumi klassiõpetaja Ilona Kononova (programmi kasutaja aastast 2015)
Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi psühholoog Jelena Jarošik ja sotsiaalpedagoog Svetlana Zavelitski (kool kasutab programmi aastast 2020)
Lastekaitse Liidu tänukirjad liidu juhataja Varje Ojala poolt said programmi „Kiusamisest vabaks!” koolitajad Valeria Lavrova ja Merit Lage ning kasvatusteadlane Kerstin Kööp, kes õpetab Tallinna Ülikoolis ainet „Sotsiaalsed suhted ja meeskonnatöö lasteasutuses“ programmi „Kiusamisest vabaks!“ põhjal.

Lastekaitse Liidu tänukirja said ka Haridus- ja Teadusministeerium ja Tallinna Haridusamet. Lastekaitse Liit tänas ministeeriumit kauaaegse finantsilise toetuse eest. Lastekaitse Liit peab oluliseks ministeeriumi mõtteviisi, et igal Eesti lasteaial ja koolil on võimalus kasutada endale sobivat kiusamiskäitumist ennetavat lähenemisviisi. Tallinna Haridusametile väljendati tänu Tallinna haridusasutuste innustamise eest liituma kiusamise ennetus- ja sekkumisprogrammiga, lisaks selle eest, et nad on olnud haridusasutustele toeks metoodiliste materjalide soetamisel ning temaatiliste koolituste võimaldamisega nii õpetajatel kui ka lapsevanematele.

Pildid

Uudise rubriigid: