30.11.2020

Tallinna Meelespea Lasteaed osales 24-26. novembril rahvusvahelisel Erasmus + veebi-projektikohtumisel

Tallinna Meelespea Lasteaed osaleb partnerina Sihtasutus Archimedes Erasmus+ programmi KA201 strateegilise koostöö projektis „Building a Narrative approach fostering collaboration between preschools and libraries“.

Eesti keelne projekti pealkiri: „Narratiivse lähenemisviisi ülesehitamine edendamaks koostööd koolieelsete lasteasutuste ja raamatukogude vahel“. Novembris toimus esimene rahvusvahelise projekti veebi-kohtumine Microsoft Teams keskkonnas.

Videosild loodi mitme projektipartneri vahel Rootsist, Itaaliast, Belgiast ja Eestist.

Rahvusvahelises projektis osalevad:

Lasteaiad

1. ROOTSI (rahastuse taotleja) - Bergsvikens förskoleområde, Piteå Municipality 

2. ITAALIA (koordinaator) Early Childhood Educational Services, Imola Municipality

3. BELGIA, Brüssel (partner) - Elmer schools in Schaarbeek

4. EESTI (partner) – Tallinn Meelespea Kindergarten

Erialased partnerid ja akadeemilised eksperdid

1.University of Bologna – Italy – Department of Psychology

2.SERN – Sweden Emilia Romagna Network – Public Agency

3. Kolm avalikku raamatukogu: Library of Stuttgart, Piteå Stadsbibliotek and Imola Municipal Library Casapiani.

Projektikohtumise esimesel päeval tutvustas koordinaator projekti teemat ja narratiivse lähenemise teoreetilist olemust. Toimus diskussioon projekti olemuse, tausta, väljundite ja tegevuste kohta. Kuna tegemist on nö „suure projektiga“, siis oli arutelufookuses ka projekti lõpuks loodav intellektuaalne väljund. Teisel päeval keskenduti projekti eelarvele ja strateegiale. Kolmandal päeval lepiti kokku levitusürituste plaanis, projekti kvaliteedi tagamise protsessides ja sõlmiti kokkulepped edaspidise töö osas. Iga päeva lõpus tegi üks partnerriik oma organisatsiooni tutvustava ettekande. Kuigi olime füüsiliselt erinevates ruumides tekitasid foto- ja videomaterjalid tuntava läheduse ja ühtekuuluvustunde projektipartnerite vahel. Projektikohtumisel esindasid meie lasteaeda projektijuht Kätlin Valge ning koolieelikute rühmade õpetajad Terje Vandmann (Naerulinnud) ja Monika Katsev (Pererühm).

Narratiivse lähenemisviisi ülesehitamine on järjepidev ja pikk protsess. Rahvusvahelise projekti kestuseks on kolm aastat, mille jooksul me loodame luua kvaliteetse ja uuendusliku tulemuse, mida levitada Eesti haridusmaastikul. Ootame põnevusega järgnevaid kohtumisi partneritega!

Rahvusvahelises projektis osalevad Tallinna Meelespea Lasteaiast koolieelikud aga kaudselt annavad panuse kõik meie lasteaia aiarühmad ja nende õpetajad.