18.06.2020

Tallinna Meelespea Lasteaia töökorralduse tegevuskava 2020

Oleme Teile siia täitmiseks lisanud Tallinna Meelespea Lasteaia suvise töökorralduse tegevuskava 2020, mis on kooskõlastatud Tallinna Haridusametiga. Palume kõikidel nii praegustel kui ka uutel lastevanematel etteantud kokkulepetest kinni pidada!

Dokument asub SIIN.

Tallinna Meelespea Lasteaia juhtkond