28.08.2020

Tallinna Meelespea Lasteaia töökorralduse tegevuskava alates september 2020

Edastame Tallinna Meelespea Lasteaia töökorralduse tegevuskava alates 01.09.2020, mis on kooskõlastatud Tallinna Haridusametiga. 

Palume kõikidel lastevanematel tutvuda mõlema dokumendiga ja etteantud kokkulepetest kinni pidada! 

Dokumendid asuvad siin: 

Tallinna Meelespea Lasteaia COVID-19 leviku tõkestamise plaan 2020

TallinnaMeelespea Lasteaia töökorraldus al 1.09.2020

Head koostööd soovides
Tallinna Meelespea Lasteaia juhtkond