15.06.2016

Tallinna Merekalda Kool ühineb Tallinna Kuristiku Gümnaasiumiga

Tallinna Merekalda Kooli õppetöö toimub 2016/17. õppeaasta esimesel veerandil praeguses hoones, alates teisest veerandist jätkab kool Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi hoones. 2017. aasta septembrist liidab Tallinna linnavalitsus Merekalda kooli juriidiliselt Tallinna Kuristiku Gümnaasiumiga.

Kahe kooli reorganiseerimist puudutav koosolek lapsevanematele toimub täna, 15. juunil kell 18.00 Tallinna Merekalda Koolis. Koosolekul osalevad Tallinna Merekalda Kooli hoolekogu esimees Mati Talvik ja Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi direktor Raino Liblik.

„Tallinna Merekalda Kooli õpilaste arv on viimastel aastatel olnud pidevas languses, tänase päeva seisuga on õpilaste arv koolis 325, kui veel kolm aastat tagasi oli see number 425 ning viie aasta eest 484“ ütles Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula. „Riigieelarveline toetus koolile sõltub õpilaste arvust ning väheneva õpilaskonnaga ei saa õpetajatele tagada korralikku koormust ja palka. Koolihoone vajab põhjalikku renoveerimist, mööbel on amortiseerunud. Nende asjaolude koosmõju põhjustab antava hariduse kvaliteedi languse. Oleme pikalt kaalunud koos linnavalitsuse, kooli juhtkonna ning hoolekoguga erinevaid variante, kuid praegusel hetkel on see õpilaste kui ka õpetajate jaoks parimaks lahenduseks – senisel kujul ei ole kool enam jätkusuutlik.“

2016. aasta sügisel esimesse klassi astuvatele lastele, kellele on elukohajärgseks kooliks määratud Merekalda kool, võimaldatakse vanemate soovil koolikoht Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis või mõnes teises, kodule lähemal asuvas Lasnamäe koolis. Teistele klassidele on tagatud õppekohad Kuristiku gümnaasiumis. Samuti on vanematel võimalik valida mõni teine kool Tallinnas, kus on vabu õppekohti. Lähimad koolid Merekalda koolile on Tallinna Kuristiku Gümnaasium, Pirita Majandusgümnaasium ja Tallinna Laagna Gümnaasium.

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes Tallinna munitsipaalkoolis. Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove. Kui määratud kool lapsevanematele ei sobi, on neil võimalik peale 10. juunit valida mõni teine kool, kus on vabu kohti.

Vastavalt seadusele peab koolide reorganiseerimist puudutav linnavolikogu otsus olema tehtud kuus kuud enne ümberkorraldamist.  Merekalda kooli kohta koguneb Tallinna Linnavolikogu otsust langetama sügisel, kool jätkab juriidiliselt tegutsemist 2016/17. õppeaastal ning alates 2017. aasta sügisest liidetakse kool Tallinna Kuristiku Gümnaasiumiga.

Tallinna Merekalda Kool ja Tallinna Kuristiku Gümnaasium

Merekalda kool.jpg IMG_1201.JPG 

Lisainformatsioon:

Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juhataja
E-post: Andres.Pajula@tallinnlv.ee; tel: 6404590

Leini Jürisaar, Tallinna Haridusameti kommunikatsiooni peaspetsialist
E-post: leini.jyrisaar@tallinnlv.ee; tel: 6404578

 

Uudise rubriigid: