05.01.2022

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi humanitaarainete õppetooli ning projektiõppe ja lõimingu töörühma heategevuse koostööprojekt „Märkame ja aitame”

Koostööprojekti eesmärgiks oli, et õpilane märkab abivajajaid, oskab teha koostööd nii kaasõpilaste, klassijuhataja kui ka vajaduse korral aineõpetajate ja lapsevanematega, leida infot abistamise võimaluste kohta, valmistab ette ja viib läbi heategevusürituse, analüüsib tehtut ja avaldab arvamust ettevõtmise õnnestumise kohta.

evuse planeerimine toimus novembris ja heategevusüritused olid plaanitud detsembrisse.

Heategevusürituste teemad anti soovituslikult vanuseastmeti:

1.-3. klass: lemmikloomad ja linnud;

4.-6. klass: keskkond ja taaskasutus;

7.-9. klass: turvakodud, lastekodud, hoolekandeasutused, varjupaigad, ohvriabi;

10.-12. klass: ühisüritused oma kooli 1.-4. klasside õpilastele.

Jaanuaris on aeg teha kokkuvõtteid.

1.-3. klassid toetasid "MTÜ Pesaleidjat" toidu ja muu vajamineva kaubaga. Annetuste üleandmise päeval (17.12.21) olid kasse uudistamas 3.b klassi annetajad ning 2.a klassi õpilased. Varjupaiga töötajad rääkisid, kuidas kassid on nende juurde sattunud ning nende eesmärk on aidata kodu kaotanud loomal leida uus kodu ning hoolitsev peremees. Heategevusprogrammi toetasid ka 12. klassi õpilased, kes viltisid 1.a klassi õpilastega kassidele mänguasju. Märkamata ei jäänud ka kooliümbruse loomad ja linnud: 1.c klassi õpilased viisid pargielanikele head ja paremat söögipoolist.

4.-6. klasside õpilased tegid annetusi koolile (osteti ilusad jõuluküünlad koolimaja akendele), Lastehaiglale, MTÜ Kuressaare Perekodule jne. Suurem ettevõtmine sai teoks koostöös Eesti Hoiuraamatukogu, kus esmakordselt tuldi kooli rääkima taaskasutusest ja kuidas saab anda raamatule uue elu.

5.-9. klassid võtsid ette suure jõulukaartide meisterdamise, et saata need ühiselt Tallinna lastekodudele. Eesmärgiks oli valmistada jõulurõõmu ka neile, kes seda enim vajavad.

Kõige toredamaks ettevõtmiseks kujunes 10.-12. klasside õpilaste organiseeritud ühisüritused kooli pisematega. Koos viidi läbi põnevaid liikumistunde, tehti lustakaid klassiõhtuid ja jõuluhommikuid jne.

Novembrit ja detsembrit jäävad meenutama pildid ja südamesoojusega tehtud heateod. Loodame, et sellest meeleolukast heategevusprojektist saab koolis traditsioon ja märkamisest ning aitamisest saab igaühe elu osa.

Allikas: 

Tegevuse planeerimine toimus novembris ja heategevusüritused olid plaanitud detsembrisse.

Heategevusürituste teemad anti soovituslikult vanuseastmeti:

1.-3. klass: lemmikloomad ja linnud;

4.-6. klass: keskkond ja taaskasutus;

7.-9. klass: turvakodud, lastekodud, hoolekandeasutused, varjupaigad, ohvriabi;

10.-12. klass: ühisüritused oma kooli 1.-4. klasside õpilastele.

Jaanuaris on aeg teha kokkuvõtteid.

1.-3. klassid toetasid "MTÜ Pesaleidjat" toidu ja muu vajamineva kaubaga. Annetuste üleandmise päeval (17.12.21) olid kasse uudistamas 3.b klassi annetajad ning 2.a klassi õpilased. Varjupaiga töötajad rääkisid, kuidas kassid on nende juurde sattunud ning nende eesmärk on aidata kodu kaotanud loomal leida uus kodu ning hoolitsev peremees. Heategevusprogrammi toetasid ka 12. klassi õpilased, kes viltisid 1.a klassi õpilastega kassidele mänguasju. Märkamata ei jäänud ka kooliümbruse loomad ja linnud: 1.c klassi õpilased viisid pargielanikele head ja paremat söögipoolist.

4.-6. klasside õpilased tegid annetusi koolile (osteti ilusad jõuluküünlad koolimaja akendele), Lastehaiglale, MTÜ Kuressaare Perekodule jne. Suurem ettevõtmine sai teoks koostöös Eesti Hoiuraamatukogu, kus esmakordselt tuldi kooli rääkima taaskasutusest ja kuidas saab anda raamatule uue elu.

5.-9. klassid võtsid ette suure jõulukaartide meisterdamise, et saata need ühiselt Tallinna lastekodudele. Eesmärgiks oli valmistada jõulurõõmu ka neile, kes seda enim vajavad.

Kõige toredamaks ettevõtmiseks kujunes 10.-12. klasside õpilaste organiseeritud ühisüritused kooli pisematega. Koos viidi läbi põnevaid liikumistunde, tehti lustakaid klassiõhtuid ja jõuluhommikuid jne.

Novembrit ja detsembrit jäävad meenutama pildid ja südamesoojusega tehtud heateod. Loodame, et sellest meeleolukast heategevusprojektist saab koolis traditsioon ja märkamisest ning aitamisest saab igaühe elu osa.

Tegevuse planeerimine toimus novembris ja heategevusüritused olid plaanitud detsembrisse.

Heategevusürituste teemad anti soovituslikult vanuseastmeti:

1.-3. klass: lemmikloomad ja linnud;

4.-6. klass: keskkond ja taaskasutus;

7.-9. klass: turvakodud, lastekodud, hoolekandeasutused, varjupaigad, ohvriabi;

10.-12. klass: ühisüritused oma kooli 1.-4. klasside õpilastele.

Jaanuaris on aeg teha kokkuvõtteid.

1.-3. klassid toetasid "MTÜ Pesaleidjat" toidu ja muu vajamineva kaubaga. Annetuste üleandmise päeval (17.12.21) olid kasse uudistamas 3.b klassi annetajad ning 2.a klassi õpilased. Varjupaiga töötajad rääkisid, kuidas kassid on nende juurde sattunud ning nende eesmärk on aidata kodu kaotanud loomal leida uus kodu ning hoolitsev peremees. Heategevusprogrammi toetasid ka 12. klassi õpilased, kes viltisid 1.a klassi õpilastega kassidele mänguasju. Märkamata ei jäänud ka kooliümbruse loomad ja linnud: 1.c klassi õpilased viisid pargielanikele head ja paremat söögipoolist.

4.-6. klasside õpilased tegid annetusi koolile (osteti ilusad jõuluküünlad koolimaja akendele), Lastehaiglale, MTÜ Kuressaare Perekodule jne. Suurem ettevõtmine sai teoks koostöös Eesti Hoiuraamatukogu, kus esmakordselt tuldi kooli rääkima taaskasutusest ja kuidas saab anda raamatule uue elu.

5.-9. klassid võtsid ette suure jõulukaartide meisterdamise, et saata need ühiselt Tallinna lastekodudele. Eesmärgiks oli valmistada jõulurõõmu ka neile, kes seda enim vajavad.

Kõige toredamaks ettevõtmiseks kujunes 10.-12. klasside õpilaste organiseeritud ühisüritused kooli pisematega. Koos viidi läbi põnevaid liikumistunde, tehti lustakaid klassiõhtuid ja jõuluhommikuid jne.

Novembrit ja detsembrit jäävad meenutama pildid ja südamesoojusega tehtud heateod. Loodame, et sellest meeleolukast heategevusprojektist saab koolis traditsioon ja märkamisest ning aitamisest saab igaühe elu osa.

Allikas: 

Tegevuse planeerimine toimus novembris ja heategevusüritused olid plaanitud detsembrisse.

Heategevusürituste teemad anti soovituslikult vanuseastmeti:

1.-3. klass: lemmikloomad ja linnud;

4.-6. klass: keskkond ja taaskasutus;

7.-9. klass: turvakodud, lastekodud, hoolekandeasutused, varjupaigad, ohvriabi;

10.-12. klass: ühisüritused oma kooli 1.-4. klasside õpilastele.

Jaanuaris on aeg teha kokkuvõtteid.

1.-3. klassid toetasid "MTÜ Pesaleidjat" toidu ja muu vajamineva kaubaga. Annetuste üleandmise päeval (17.12.21) olid kasse uudistamas 3.b klassi annetajad ning 2.a klassi õpilased. Varjupaiga töötajad rääkisid, kuidas kassid on nende juurde sattunud ning nende eesmärk on aidata kodu kaotanud loomal leida uus kodu ning hoolitsev peremees. Heategevusprogrammi toetasid ka 12. klassi õpilased, kes viltisid 1.a klassi õpilastega kassidele mänguasju. Märkamata ei jäänud ka kooliümbruse loomad ja linnud: 1.c klassi õpilased viisid pargielanikele head ja paremat söögipoolist.

4.-6. klasside õpilased tegid annetusi koolile (osteti ilusad jõuluküünlad koolimaja akendele), Lastehaiglale, MTÜ Kuressaare Perekodule jne. Suurem ettevõtmine sai teoks koostöös Eesti Hoiuraamatukogu, kus esmakordselt tuldi kooli rääkima taaskasutusest ja kuidas saab anda raamatule uue elu.

5.-9. klassid võtsid ette suure jõulukaartide meisterdamise, et saata need ühiselt Tallinna lastekodudele. Eesmärgiks oli valmistada jõulurõõmu ka neile, kes seda enim vajavad.

Kõige toredamaks ettevõtmiseks kujunes 10.-12. klasside õpilaste organiseeritud ühisüritused kooli pisematega. Koos viidi läbi põnevaid liikumistunde, tehti lustakaid klassiõhtuid ja jõuluhommikuid jne.

Novembrit ja detsembrit jäävad meenutama pildid ja südamesoojusega tehtud heateod. Loodame, et sellest meeleolukast heategevusprojektist saab koolis traditsioon ja märkamisest ning aitamisest saab igaühe elu osa.

Tegevuse planeerimine toimus novembris ja heategevusüritused olid plaanitud detsembrisse.

Heategevusürituste teemad anti soovituslikult vanuseastmeti:

1.-3. klass: lemmikloomad ja linnud;

4.-6. klass: keskkond ja taaskasutus;

7.-9. klass: turvakodud, lastekodud, hoolekandeasutused, varjupaigad, ohvriabi;

10.-12. klass: ühisüritused oma kooli 1.-4. klasside õpilastele.

Jaanuaris on aeg teha kokkuvõtteid.

1.-3. klassid toetasid "MTÜ Pesaleidjat" toidu ja muu vajamineva kaubaga. Annetuste üleandmise päeval (17.12.21) olid kasse uudistamas 3.b klassi annetajad ning 2.a klassi õpilased. Varjupaiga töötajad rääkisid, kuidas kassid on nende juurde sattunud ning nende eesmärk on aidata kodu kaotanud loomal leida uus kodu ning hoolitsev peremees. Heategevusprogrammi toetasid ka 12. klassi õpilased, kes viltisid 1.a klassi õpilastega kassidele mänguasju. Märkamata ei jäänud ka kooliümbruse loomad ja linnud: 1.c klassi õpilased viisid pargielanikele head ja paremat söögipoolist.

4.-6. klasside õpilased tegid annetusi koolile (osteti ilusad jõuluküünlad koolimaja akendele), Lastehaiglale, MTÜ Kuressaare Perekodule jne. Suurem ettevõtmine sai teoks koostöös Eesti Hoiuraamatukogu, kus esmakordselt tuldi kooli rääkima taaskasutusest ja kuidas saab anda raamatule uue elu.

5.-9. klassid võtsid ette suure jõulukaartide meisterdamise, et saata need ühiselt Tallinna lastekodudele. Eesmärgiks oli valmistada jõulurõõmu ka neile, kes seda enim vajavad.

Kõige toredamaks ettevõtmiseks kujunes 10.-12. klasside õpilaste organiseeritud ühisüritused kooli pisematega. Koos viidi läbi põnevaid liikumistunde, tehti lustakaid klassiõhtuid ja jõuluhommikuid jne.

Novembrit ja detsembrit jäävad meenutama pildid ja südamesoojusega tehtud heateod. Loodame, et sellest meeleolukast heategevusprojektist saab koolis traditsioon ja märkamisest ning aitamisest saab igaühe elu osa.

Allikas: Kaire Pihelgas, Tallinna Mustamäe Gümnaasium

Uudise rubriigid: