29.09.2021

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium osaleb ERASMUS+ projektis

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium osaleb partnerina kaheaastases rahvusvahelises projektis Erasmus+ " Preventing early school leaving through creativity and wellbeing of body and soul" 2021 -2023.

Projekti koordinaatoriks on Rumeenia kool, lisaks meile on partnerkoolid Portugalist, Hispaaniast, Saksamaalt ja Norrast.

Projekti eesmärgiks on õppida ning omandada teadmisi ja oskusi positiivse õpikeskkonna loomiseks, heade suhete säilitamiseks ning enese eest hoolitsemise tähtsusest kehale ja vaimule läbi loovuse, et ennetada koolist väljalangemist. Õpilased õpivad planeerima aega ja kuidas seada elus prioriteete. 

Projekti tulemusena on kõigis kuues koolis suurenenud teadlikkus loovuse tähtsusest isiksuse arengul, õpetajad on omandanud uusi õpistrateegiaid ja meetodeid õpilaste loovuse arendamiseks ja koolist väljalangemise ennetamiseks; õpilased on  teadlikud, kuidas luua harmooniat oma keha ja vaimu vahel, oskavad valitseda oma emotsioone ja käituda erinevates kriisisituatsioonides ning olla motiveeritud.

Projekti sihtrühmaks on õpilased vanuses 16-18.

Projekti raames toimuvad õpetajate töögrupi kohtumised Eestis ja Rumeenias, lühiajalised õpilasvahetused Rumeenias, Norras, Eestis ja Portugalis ning õpetajate koolitused Hispaanias ja Saksamaal.

Esimene õpetajate töögrupi kohtumine toimus 23. - 24.09 Bukarestis, Rumeenias. Kohtumise raames lepiti kokku ühtne partnerkoolide tööstrateegia kaheks aastaks.

Projekti rahastab Euroopa Liidu programm Erasmus+

Merle Pähn, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Uudise rubriigid: