22.04.2022

Tallinna Õpetajate Majas Tartu Ülikooli teaduskooli esindajate ja Tallinna olümpiaadikomisjonide esimeeste koostöönõupidamine

19.04. toimus Tallinna Õpetajate Majas Tartu Ülikooli teaduskooli esindajate ja Tallinna olümpiaadikomisjonide esimeeste koostöönõupidamine

Nõupidamisel osalesid, Tartu Ülikooli teaduskoolist Ana Valdman ja Merle Rahkema.

Olümpiaadikomisjonide esimehed: Martin Saar (keemia), Mari Uudelt (bioloogia), Indrek Riigor (ajalugu), Toomas Reimann (füüsika), Mare Lillemäe (saksa keel), Pilvi Tauer (geograafia), Ene Saar (majandus).

Sedalaadi kokkusaamine toimus esimest korda. Pooled tõdesid, et suhtlemine aitab paremini oma seisukohti selgitada ja ühistele arusaamistele jõuda.

Arutati teemadel:

Piirkonnavoorude korraldusest

Olümpiaad peab toimuma kontrollitud tingimustes, seetõttu peavad olema õpilased koondunud ühte kohta. Tallinnas on nädala keskel nii ruumi- kui inimeste, kes saaksid olla olümpiaadide juures, nappus. Tõdeti, et, et olümpiaadid füüsikas, keemias, bioloogias ja matemaatikas peavad suure osalejate arvu tõttu olema nädalavahetusel.

Peatuti žüriide järelkasvu probleemil

Räägiti sellest, et žüriides võiksid olla ka õpetajate esindajad ja et õpetajad peaksid töid ise parandama, siis õpetajad ei kaugeneks olümpiaadidest. Võiks öelda isegi, et ülesannete hindamine õpetajatele täiendkoolituse eest.

Kõne all oli olümpiaadiülesannete teema, tõusetus küsimus, kui palju Eestis üldse on inimesi, kes teavad ülesannete koostamise metoodikat, kellel on vastav kompetentsus ja visati õhku idee korraldada ülesannete kirjutamise 2-päevane laager, kus sünnivad uued ülesanded ja tekivad ülesannete pangad.

Räägiti kommunikatsiooni vajalikkusest ja info kättesaadavusest.

Tõdeti, et lisaks õpilastele on kindlasti vaja tunnustada ka õpetajaid. Teaduskoolile tehti ettepanek kutsuda rahvusvahelistel olümpiaadidel osalenud õpilaste tunnustamisele Tartusse ka õpetajad/juhendajad.

Kohtumisel valitsenud rõõmsa meeleolu kinnituseks on lisatud pilt (paremalt vasakule: Ana Valdman, Merle Rahkema, Toomas Reimann, Martin Saar, Mare Lillemäe, Mari Uudelt, Ene Saar, Pilvi Tauer ja Indrek Riigor.

Uudise rubriigid: