12.10.2017

Tallinna Õppenõustamiskeskus avab uued ruumid Lasnamäel

Homme kell 10.00 avatakse Lasnamäel aadressil Martsa tn 2 Tallinna Õppenõustamiskeskuse uued ruumid.

Abilinnapea Mihhail Kõlvart märkis, et linn otsustas asutada Tallinna Haridusameti asutusena õppenõustamiskeskuse, et parandada hariduse tugiteenuste kättesaadavust pealinnas. „Tallinnas suureneb järjest erivajadustega laste arv ja ligipääs hariduse tugiteenustele on piirkonniti erinev. Polikliinikutes ja rehabilitatsioonikeskustes on nii logopeedide ja eripedagoogide juurde kui ka koolieelikutega tegelevate psühholoogide juurde pikad järjekorrad, mistõttu õppenõustamisteenus ei ole olnud kättesaadav,“ selgitas Kõlvart.  „Tallinna Õppenõustamiskeskus aitab nii õpilasi kui ka nende vanemaid ja õpetajaid, kui lapsel on tekkinud koolis õpiraskused, lapsel on erivajadused või ka raskused suhetega koolis. Meie suurem eesmärk on luua õppekeskuse filiaal igasse linnaossa, et abivajajad saaksid vajalikku teenust oma kodulähedases piirkonnas.“

Tallinna õppenõustamiskeskus on multifunktsionaalne keskus, kus on võimalik saada spetsialistide nõustamisteenust ja abi eripedagoogidelt, logopeedidelt, psühholoogidelt ja psühhiaatritelt, osaleda koolitustel, seminaridel ja supervisioonidel, töötada pedagoogide ja lastevanematega koos tugirühmades. Teenust osutatakse nii eesti kui ka vene keeles ning vajaduse korral inglise ja soome keeles.

Koolieelse lasteasutuse kui ka põhikooli osas vajavad õpetajad ja lapsevanemad palju juhtumipõhist nõustamist, et toime tulla laste arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega. Tallinna Õppenõustamiskeskus osutab abi ka selles vallas.

Õppenõustamiskeskus osutab hariduse tugiteenuseid Tallinna lastele ja noortele, haridusasutuste spetsialistidele ja õpetajatele ning lapsevanematele. Keskus aitab 2,5-19-aastaseid lapsi ja noori ning teenused on tasuta.

Keskusesse kuuluvad oma eriala spetsialistid, nii logopeedid, eripedagoogid, psühholoogid kui ka laste psühhiaatrid.

Lisaks avatavale Lasnamäe keskuse ruumidele, nõustatakse abivajajaid jätkuvalt Mustamäel, Vilde tee 120.