13.12.2021

Hea lasteaia teerajaja 2021

Tallinna Päikesejänku Lasteaed on Hea lasteaia teerajaja 2021 a. Tunnustuse andis üle Tartu Ülikooli eetikakeskus ja üleandmine toimus 10.12.2021.a Tartus.

Oleme oma lasteaias teinud järjepidevalt väärtuspõhist tööd - toetanud nii laste kui ka töötajate enesearengut, nõustanud lapsevanemaid ja teinud koostööpartneritega tihedat koostööd. Meie eesmärk oli tunnustusprogrammis osalemiseks läbi eneseanalüüsi fokusseeritult hinnata meie seniseid tugevusi, milles olema lähtunud väärtustest, lapsest lähtuva tegevuskultuuri loomisest ja seada uusi eesmärke.

Tartu Ülikooli eetikakeskus on haridusasutusi väärtusarenduse tööd toetanud 2009. aastast. Selle programmi üks eeliseid on kindlasti ka välisvaade st kaks kriitilist sõpra, kes hindasid meie eneseanalüüsi ja esitasid täiendavaid küsimusi, täpsustusi ühe või teise teesi/väite tõenduseks ja meil päris mitmel korral vastata küsimusele "miks?". Vahel võib ikka nii olla, et oleme nö kodupimedusega löödud, teeme toredaid tegevusi ja loome sündmusi, mida olema harjunud tegema, mis on tavaks saanud, aga miks ... ja selle statuudi raames saime võimaluse analüüsida meie tugevusi ja nõrkusi ning hinnata väärtusarenduslike tegevuste mõju ja tulemuslikkust meie lasteaias.

Eelmisel aastal, kui tegime taas kord nö inventuuri meie lasteaia väärtustest, arutasime dilemmasid läbi, vaidlesime ja koostasime kollaaže, leppisime kokku meie kõigi jaoks olulised väärtused, hoiakud ja igapäevased käitumisaktid. Usun, et meie töökultuuri peegeldavad lasteaia tavad, rituaalid, sümbolid, tunnustused, ootused, arusaamad, reeglid, protseduurid, juhtimispõhimõtted ja -süsteemid.

Tugev organisatsioonikultuur loob stabiilsust, motiveerib, me oleme avatud innovatsioonile, meeskonnatööle, inimestele, tulemustele. Lasteaia arengukava üks prioriteete eestvedamise ja juhtimisvaldkonnas on - väärtuspõhine juhtimine ning lasteaia personali kaasamine juhtimisprotsessi ja meie kõigi jaoks on oluline teadmine, et koos suudame rohkem. Aasta tagasi leppisime kokku, et iga töötaja on meie väärtuste saadik.

Hea lasteaia teerajaja 2021 tiitel tuletab meile kõigile meelde, kui oluline igapäevases töös lähtuda kokkulepitud väärtustest, enese- ja organisatsiooni arengust ja lapsest lähtuval töökultuuri loomisest.

Aitäh kõigile igapäevase töö eest ja suur tänu töögrupi liikmetele - Laurale, Ingridile, Triinule, kes aitasid eneseanalüüsi teha! Koos suudame rohkem!

Rohkem infot https://www.eetikakeskus.ut.ee/et/uudised/eetikakeskus-tunnustab-vaartuskasvatusega-tegelevaid-koole-lasteaedu

Tallinna Päikesejänku lasteaia direktor Signe Tamm