12.05.2022

Tallinna Päikesejänku Lasteaed sai eeskujuliikumise kutse

Tallinna Päikesejänku Lasteaed sai eeskujuliikumise kutse, eeskujuks on selle liikumisega ühinenud suured riiklikud institutsioonid, eraettevõtted, MTÜ jt organisatsioonid, kes loovad turvalisemat ühiskonda ja meie oleme esimene lasteaed, kelle tegemisi on märgatud ja esitatud liitumiskutse. Eeskujuliikumise koostöövõrgustik koondab endas ameteid, organisatsioone ja äriühinguid, kes on enesele võtnud valdkonna eesvedaja ja eeskuju vastutava rolli. Liikumise üheks eesmärgiks on märgata ja väärtustada eeskujusid, kes inspireerivad oma tegevusega kaaskodanikke, aidates sel moel luua tervemat ja turvalisemat tulevikku.

Päikesejänku Lasteaed usub, et mitte keegi ei ole liiga väike ega tühine, et algatada muutusi. Päikesejänku Lasteaed  tahab tekitada nii lastes kui täiskasvanutes tunde, et igaüks saab ja peakski ühiskondlikes teemades kaasa rääkida ja viia ellu muutusi, me ei jää ootama, vaid meie ise loomegi ühiskonna, kus me elame, seda, mis meie ümber toimub märgates abivajajaid osaleme heategevuslikes kampaaniates.

Lateaias- kaasame, julgustame lapsi ja kogukonda, sest soovime ärgitada dialoogi ja mitte ainult - teha ära nt toiduainete kogumine Toidupangale, Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu toetuseks heategevusliku laada korraldamine, Vapruse kastikeste täitmine, vanadekodudele heasoovlikud kaardid, kasside varjupaigale esemete ja söögi kogumine jne.

 Oluline on, et tänased väikesed päikesejänkud saavad kaasa rääkida, välja pakkuda ideid, mõelda ja tegutseda proaktiivselt. kaasata neid ühiskonna tegemistesse. Kui inimene tunneb, et tema ongi ühiskonna looja, siis on ta motiveeritud panustama ja looma sõbralikumat maailma enda ümber.


Eeskujuliikumise eesmärk on koondada erinevate organisatsioonide pikaajalise mõjuga väärtuspõhised tegevused, mis on suunatud tervema ja turvalisema tulevikku kujundamisele ühtseks tervikuks. Väärtustada teadlikult eeskujuks olemist ning sellega kaasnevat vastutust turvalisema elukeskkonna kujundamisel.

Tallinna Päikesejänku Lasteaed sai kutse liituda eeskujuliikumisega „Valge Õhupall“ ja eile andsime enda lubaduse: „AGA MINA tahan ka osaleda!“. Tulevikus oleme kindlasti valmis lööma kaasa meie väärtustega ühtivates ühisaktsioonides, soovitatavalt kaasates ka meie lasteaia lapsi.
https://uudised.tv3.ee/uudised/seitsmesed-uudised/uudis/2022/05/11/eeskujuliikumine-valge-ohupall-jagas-tunnustusi/

Allikas: Tallinna Lasteaed Päikesejänku


Uudise rubriigid: