29.09.2017

Tallinna Perekeskus Asula tänaval sai uue ilme

Täna, 29. septembril avati Tallinna Perekeskuse (Asula 11) värske ilme saanud maja.

Terve suve kestnud fassaadi remont läks maksma ca 100 000 eurot. Tööd tegi Koda Ehitus OÜ. Objekti juhiks oli Martin Dubov.

Tallinna abilinnapea Merike Martinson tänas ehitajaid kiire ja kvaliteetse töö eest ning perekeskuse kollektiivi, et ka remondi ajal jätkati keskuses tööd ja lapsed said keskuses suvel aega veeta ning lõuna ajal sooja toitu süüa.

Tõnu Pedaru Tallinna Linnamuuseumist andis avamisele tulnutele lühikese ülevaate selle hoone ajaloost ja Kitseküla asumist, kus perekeskus asub.

Pärast avatseremooniat läksid linnaosade lastekaitse töötajad koos perekeskuse spetsialistidega tugisiku teenuse teemadel arutlema.

Tallinna Perekeskus on Tallinna linna sotsiaalhoolekande asutus, mis on loodud laste ja nende vanemate toetamiseks. Keskus lähtub põhimõttest, et iga pereliikme heaolu sõltub sellest, kuidas perekonnal tervikuna läheb. Seepärast püütakse aidata kõiki pereliikmeid nende muredes, sest just niiviisi paraneb ka laste olukord.

Tallinnas elavatele lastega peredele pakutakse toetust kümne erineva psühholoogilise- ja sotsiaaltöö teenuse kaudu ─ pered võivad keskusesse pöörduda,  kui vajavad psühholoogilist nõustamist või soovivad osaleda pereteraapias. Keskuse psühholoogid nõustavad lapsevanemaid ning noori ka interneti teel.

Tõsisemate toimetulekuraskustega peredele pakutakse perekeskset aitamistööd, mille käigus saab perekond enda kõrvale sotsiaaltöötaja ning peretöötaja, kes nõustavad ja suunavad lapsevanemaid pikema perioodi jooksul. Asutuse juures tegutsevad ka 30 vabatahtlikku tugiisikut, igaüks neist on vanemaks sõbraks ühele kooliealisele lapsele.

Perekeskuses tegutseb ka päevakeskus, kus lapsed saavad pärast koolipäeva oma aega veeta, neid abistatakse õppimisel ning pakutakse ka sooja toitu.

Kuni aastani 2020 jätkub juba kaks aastat kestnud projekt „Raske või sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine“, mida viiakse Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme raames riigi poolt läbiviidud riigihanke tulemusena. Projekti abil pakutakse raske ja sügava puudega lastele tugiisiku teenust. Täna saavad projekti toel tugiisiku abi koolis või lastaias käimiseks või rehabilitatsiooniteenustel osalemiseks kasutada 232 last. Kõiki teenuseid pakutakse nii eesti kui ka vene keeles.

 

Igal aastal pöördub Tallinna Perekeskuse poole üha rohkem peresid. Eelmisel aastal pakkus perekeskus  psühholoogilist abi 5 060le inimesele, keskuses pakutavaid erinevaid sotsiaaltöö teenuseid kasutas 483 perekonda. Kokku pakuti Tallinna Perekeskuse teenuseid ligikaudu 5 600  inimesele.