02.10.2017

Tallinna Puuetega Inimeste koda peab homme oma 20 juubeli puhul seminari

Teisipäeval, 3. oktoobril kell 11 algab Tallinna Puuetega Inimeste Koja seminar teemal „Puuetega inimeste esindusorganisatsioonide roll kodanikuühiskonnas“, mis on pühendatud koja 20. juubelile. Seminar toimub Tallinna Puuetega Inimeste tegevuskeskuses, Endla 59.

Tallinna abilinnapea Merike Martinson ütles, et Tallinna linnavalituse ja MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koja vahel on sõlmitud koostööleping alates  9. oktoobrist 2002. Seega saab leping järgmisel nädalal 15. aastaseks. mis tähistab ju järjekordset juubeli. „Koda seisab selle eest, et tagada puuetega inimestele Tallinnas kvaliteetsed, vajaduspõhised ja kättesaadavad teenused, seisab selle eest, et muuta tallinlaste hoiakuid puuetega inimeste suhtes positiivsemaks. Ja seda on koda teinud hästi“, sõnas Martinson.

Seminaril on sõnavõtud ja tegevused jagatud kolme plokki. Esimeses plokis, mis algab kell 10.30, tervitatakse ja antakse ülevaade Tallinna Puuetega Inimeste koja tegevusest. Tallinna linna poolt ütleb tervitussõnad abilinnapea Merike Martinson.

Teises teemaplokis on soojendus- ning tutvumismängud ning kolmandas plokis algusega kell 13.30 räägitakse esindusorganisatsioonide rollist. Arutletakse teemal, millist rolli mängivad puuetega inimeste esindusorganisatsioonid nii oma liikmete esindamisel kui ka kodanikuühiskonnas üldisemalt. Kuhu ühendused paigutuvad ja kuidas näevad ühenduste rolli erinevad partnerid? Mida tähendab olla katusorganisatsioon ja mida esindusorganisatsioon? Kuidas olla hea partner ja millist tuge on ühendustel vaja, et kasvada ja oma tööd veelgi paremini teha? Need on mõned teemad, mille üle seminaril arutletakse ja vastuseid otsitakse.