19.06.2018

Tallinna Rahvaülikool saab uue juhi

Tallinna linnavalitsus kavatseb homsel istungil kinnitada Tallina Rahvaülikooli direktori ametikohale alates 6. augustist Hannelore Juhtsalu.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on Tallinna Rahvaülikool leidnud haridusmaastikul oma kindla koha. „Pidev soov end täiendada ja proovile panna, õppida uusi oskusi – ehk elukestev õpe on muutunud üha olulisemaks. Nii on ka rahvaülikoolil eneseharimise ja –koolituse andmisel märkimisväärne roll ning selle ilmekamaks näiteks on ehk tõik, et viimaste aastatega on üha rohkem täiskasvanuid leidnud tee rahvaülikooli ja üha kiiremini täituvad kursuste nimekirjad,“ märkis Belobrovtsev. „Usun, et kooli areng jätkub ning selleks soovin uuele juhile lennukaid ideid ja edu nende ellu viimisel.“

Ühtlasi avaldas abilinnapea siirast tänu Tallinna Rahvaülikooli pikaaegsele juhile Liivi Soovale, kelle dirigeerimisel on kool saavutanud tänaseks oma headuse ja tuntuse. 

Tallinna Rahvaülikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutas Tallinna Kultuuriamet välja avaliku konkursi. Konkursile esitati 24 sooviavaldust, neist 21 kvalifitseerus konkursil osalemiseks. Hindamisvooru tulemusel kutsuti vestlusvooru viis parimat kandidaati. 

Konkursikomisjoni liikmete hinnangul on Hannelore Juhtsalul kindel visioon rahvaülikooli arendamiseks, erialane haridus ning lisaks varasem pikaajaline kogemus Tallinna Rahvaülikoolis koolitusjuhina töötamisel. See tagab tervikuna senise Tallinna Rahvaülikooli traditsioonide jätkumise ja tasakaaluka uue arengu. Hannelore Juhtsalu soovib panustada rahvaülikooli juhtimisel organisatsiooni rahvusvahelise koostöö arendamisse, et õppida Põhjamaade ja Balti riikide valdkonna kogemusest. Samuti soovib Juhtsalu tuua õppimise juurde neid, kes on seni rahvaülikooli kaudu pakutavast enesearengu võimalusest eemale jäänud.

Hannelore Juhtsalu on töötanud aastatel 2001-2005 Tallinna Rahvaülikoolis koolitusjuhina. Alates 2005. aastast oli Juhtsalu SA-s Archimedes, kus ta koordineeris kuni 2014. aastani täiskasvanuhariduse büroo juhatajana rahvusvahelisi täiskasvanuharidusalaseid programme Grundtvig, Nordplus ja Adult. 2014. aastast kuni praeguseni koordineeris ta samas Hariduse rahvusvahelistumise agentuuri rahvusvahelist haridusprogrammi Erasmus+ strateegilisi koostööprojekte ja arendas üleeuroopalist koostöövõrgustikku. Hannelore Juhtsalul on Tallinna Ülikooli magistrikraad cum laude hariduse juhtimises.

Tallinna Rahvaülikooli kauaaegse direktori Liivi Soovaga lõpetatakse töösuhe Tallinna Linnavalitsuse 28. märtsi 2018 korralduse alusel töötajapoolse töölepingu korralise ülesütlemise tõttu tänavu 6. juulil.

Tallinna Rahvaülikool on linna ametiasutuse hallatav asutus, mis pakub laiemale avalikkusele erinevaid enesetäiendamisvõimalusi teoreetiliste ja praktiliste kursuste näol, mitmekesistab oma tegevusega koolitusturgu ja väärtustab elukestvat õpet.