02.02.2018

Tallinna Raku Lasteaia kollektiivpuhkus

Tallinna Raku Lasteaed on 2018.a. kollektiivpuhkusel 02.-22.juulini.

Palun lapsevanematel, kes vajavad sel ajaperioodil lapsele asenduslasteaias kohta, sellest direktorile teada anda hiljemalt 12.märtsiks.

Teatada võib läbi ELIIS-i, e-posti  (raku@la.tln.edu.ee) või telefoni (6705103) teel.