26.05.2021

Tallinna Raku lasteaia lõpupidu 2021

Raku lasteaias toimusid 25. mail liitrühmade, kahe eesti rühma ja vene rühma, lõpupeod. Saatsime kooli 16 last, kes kõik aitasid läbi viia lõpupidusid, mis sellel aastal toimusid natukene erinevalt võrreldes varasemate aastatega.

Pidudel esinesid lõpetajad luuletustega ning laulude ja tantsudega. Lõpetajate vanemad osalesid peol läbi zoom keskkonna. Pidulik osa lõppes lasteaia direktori poolsete tänusõnadega vanematele ning meenutustega lõpetajatest. Lõpetajad said lasteaia lõputunnistuse, kuldmedali eduka soorituse eest lasteaias käidud aastate jooksul ning mapid oma joonistustega. 

Peale kosutavat lõunasööki suundusid koolieelikud õuealale, kus õpetajad olid ette valmistanud erinevad mängu-, tegevuspunktid. Igas punktis ootas isemoodi mäng või tegevus- leidus sõnamänge kui ka robootika tegevusi. Pärast  erinevate mängude mängimist, suundusid lõpetajad õpetajate poolt üles seatud telgi alla, kuhu olime eelnevalt valmis sättinud kinosaali. Kõik lõpetajad said nautida üksteise seltskonda ning vaadata multfilmi ning  mis peamine- tunda ennast täiesti vabalt.

Peopäev jätkus maiustades, koos vanematega tordi söömine. 

Raku lasteaias on saanud traditsiooniks saata oma soovid universumi poole õhupallidega. Iga lõpetaja sai endale õhupalli ning peale ühist pildiseeriat saadeti õhupallid koos oma soovidega universumi poole teele. 

Igal aastal on lõpupidu emotsionaalne, saadame kooli lapsed, kelledega oleme koos veetnud mitmeid aastaid ja iga laps jätab lasteaeda oma jälje ja kustumatu mälestuse. 

 

Soovime teile edukat algavat seiklust ja palju avastamisrõõmu!