05.04.2018

Tallinna Reaalkooli teaduspäev tõi kohale hulga akadeemikuid ja vilistlasi

3. aprillil sai teoks Tallinna Reaalkooli XV teaduspäev, mille eesmärgiks on jagada õpilastele võimalikult laia spektrit teadmisi erinevatest valdkondadest ja oma ala professionaalidelt.

Avaloengu pidas Riigikogu esimees Eiki Nestor, kes kõneles demokraatia olemusest erinevate riikide näidetel. Teaduspäeva peaesineja oli Eesti Kunstiakadeemia professor David Vseviov.

Teaduspäeval valitses tasakaal sotsiaal- ja humanitaarainete ning reaal- ja loodushariduse vahel.

Reaal- ja loodushariduse valdkonnas kõneldi näiteks ESTCube satelliitidest (Hendrik Ehrpais), digitehnoloogia abil õppimisest (Mart Laanpere), tehnoloogia arengu mõjust keskkonnale (Marke Strandberg), mikroobidest kui inimese ja keskkonna turvalisuse kujundajatest (Jaak Truu), erinevatest poorsetest süsinikumaterjalidest  ning nende rakendamisest taastuvenergia tootmisel (Indrek Tallo), veest kui tähtsaimast ressursist (Erki Lember), vesiehitistest, merendusest, arhitektuurist (vil!106 Katrin Koov).

Olles avanud 2017. aasta sügisest meditsiini õppesuuna,  kõneldi õpilastele lühinähelikkusest ja seda mõjutavatest teguritest. Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land arutles teemal „Kas raud on aju joaks hea?“. Euroala rahapoliitika teostamisest kõneles Ülo Kaasik Eesti Pankast. Robert Kitt (vil!110) analüüsis, mida oleme õppinud erinevatest majanduskriisidest. Olulist rõhku emakeele väärtustamisele pöörasid Anu Lamp ja Mihhail Lotman. Eesti kultuuriloost kõnelesid näiteks Krista Aru, Anu Kõlar, Marek Tamm, riigikaitsest nii Ants Laaneots, Marko Mihkelson kui Margus Tsahkna.  
 

Madis Somelar, Tallinna Reaalkooli õppealajuhataja

Uudise rubriigid: