04.05.2022

Tallinna Rukkilille Lasteaed korraldas viiendat korda viktoriini "Matemaatika on huvitav"

Tallinna Rukkilille Lasteaed korraldas 2022. aasta aprillis viiendat korda viktoriini "Matemaatika on huvitav", millest seekord võtsid osa kõik Haabersti lasteaedade 6-7 aastaste laste kolmeliikmelised võistkonnad.  

Viktoriin viidi ka sellel kevadel meie etteantud juhendi ja ülesannete põhjal igas lasteaias iseseisvalt läbi. Kõik lasteaedade võistkonnad said kaheksat ülesannet sisaldava mapi. Vastuseid leidis iga võistkonna liige eraldi või ka üheskoos. Meie lasteaia võistkonda kuulusid lapsed Öökullikeste, Rohutirtsukeste ja Varesekeste rühmadest. 

Meile saadetud tagasisidest saab kokkuvõtlikult öelda, et nuputamist oli parasjagu, kuid koostöös võistkonna liikmetega saadi igati hästi hakkama. Kõige raskemad olid ruumilist mõtlemist nõudvad ülesanded. Kõige kiiremini läks aga arvutamine ja kõige rohkem meeldisid robootikavahenditega ülesanded.  

Matemaatika viktoriini osavõtu eest said lasteaiad tänukirjad ja iga laps väikese matemaatika töövihiku. Täname kõiki tarmukaid matemaatikuid ja neid juhendanud õpetajaid!  

Täname Haabersti Linnaosa Valitsusest Sirli Graubergi, kes hoolitses laste kingituste eest!  

Soojad tänud viktoriini ettevalmistamise eest Rukkilille lasteaia õpetajatele rühmadest: Mesilased, Varesekesed, Rohutirtsukesed, Oravakesed, Öökullikesed, Liblikakesed. 

Loodame, et järgmisel aastal saavad nutikad koolieelikute võistkonnad koguneda meie lasteaia saalis, et koos huvitavaid matemaatika ülesandeid lahendada ning rõõmsalt ühises ringis laulda ja tantsida.