10.06.2019

Tallinna Rukkilille Lasteaed osales Tallinna Haridusameti konkursil HARIDUSUUENDUS 2019 Valdkond „Lapse üldoskuste kujundamine läbi valdkondade lõimingu“

 

Heade üldoskuste ja õpitulemuste saavutamiseks on tähtis, et lapsed juba lasteaia lõpetades oskaksid ennast väljendada ka eesti keeles ning lugeda lihtsaid sõnu ja lauseid. Eesti keele õpetamine väga heal tasemel on üks tähtsamatest prioriteetidest Tallinna Rukkilille Lasteaias. Meie eesti keele õpetajad otsivad ja katsetavad koguaeg uusi ideid eduka keele õpetamiseks.

Sügisel 2018 viisime ellu projekti: Innovaatilised õppemeetodid eesti keele õpetamisel – lego kontstruktori kasutamise kaasabil. Esitasime projekti Tallinna Haridusameti konkursile Haridusuuendus2019 ja meie lasteaeda tunnustati tänukirja ja rahalise preemiaga.

Täname meie innovaatilist eest eesti keele õpetajat Maria Kaske ja Tallinna Haridusametit hea koostöö eest!