02.10.2017

Tallinna Rukkilille Lasteaia õppeprojekt M.Õ.I.S.T.A. LOODUST

Tallinna Rukkilille lasteaias sai alguse 20. septembril õppeprojekt M.Õ.I.S.T.A. LOODUST, mille eesmuargiks on laste huvi tekitamine erinevate loodusnähtuste vastu, uute teadmiste omandamine läbi mänguliste avastustuslike õuesõppe tegevuste, läbi liikumise ja tunnetamise ning looduse väärtustamine.

Projekti pealkiri on ka tähenduslik: M-mängima, Õ-õppima, I-imetlema, S-sportima, Т-tegutsema, A-avastama – laps omandab uusi teadmisi ise uut avastades, katsetades.

Täna said lapsed uusi teadmisi lasteaia õuealal kasvavate puude kohta: puude nimed, mille poolest nad erinevad üksteisest, millised lehed, viljad on puudel ja millised loomad ja linnud elavad meie aias. Lapsed mängisid, vaatlesid, võrdlesid ja tegid ka sügistöid, korjasid alla kukkunud lehti. Lapsi juhendasid Marina Makarova ja Nelja Zadvornova.

Kuidas on planeeritud projekt М.Õ.I. S.T.A. LOODUST ellu viia?

Õpetajad valivad teema lasteaia nädalateemadest, valmistavad ette tegevuse lõimides erinevaid valdkondi. Arvestavad ka laste vanust ja arvu, sest alati kutsub korraldav rühm oma tegevustes kaasa lööma teisi rühmalapsi.

Õuesõpe toimub alates septembrist kuni maini, iga kuu kaks korda ja projektist võtavad osa lapsed vanuses 3-7 aastat.