28.04.2021

Tallinna Rukkilille Lasteaia viktoriin "Matemaatika on huvitav"

Tallinna Rukkilille lasteaia viktoriin "Matemaatika on huvitav" toimus sellel aastal teistmoodi, iga osa võtnud Haabersti lasteaia kolmeliikmeline võistkond sai ülesannete mapi ja lapsed nuputasid vastuseid oma lasteaias.

Lastele anti lahendada seitse ülesannet, mis olid suunatud laste loogika, tähelepanu, ruumilise kujutlusvõime arendamisele. Meie lasteaia võistkondi esindasid kolm kolmeliikmelist võistkonda rühmadest Kiilikesed, Varesekesed ja Jaaniussikesed. 

Ülesandeid lahendati üheskoos, kuid see kord anti suurem võimalus igale lapsele oma teadmisi ka üksinda proovile panna. Noored matemaatikud olid väga taibukad, isegi väga raskena tundunud ülesanne sai väikese õpetaja poolse abiga lahendatud. Tore oli vaadata ja lugeda lasteaedade saadetud väikeste matemaatikute toredaid fotosid ja kolleegide tänusõnu.

Tänutäheks viktoriini osavõtu eest kingiti igale lapsele matemaatika töövihik, šokolaad ja osalenud lasteaedu tänati Rukkilille lasteaia tänukirjaga.

Viktoriini õnnestumisele aitasid kaasa õpetajad: Jelena Žeregelja, Margarita Kempi,  Galina Kolesnikova, Svetlana Marinets, Valentina Koljada, Irina Timašjeva, Nelja Zadvornova.

Tallinna Rukkilille lasteaed tänab Haabersti Linnaosa Valitsust ja Sirli Graubergi, kes hoolitsesid laste kingituste eest!

Samuti täname kõikide osalenud lasteaedade lapsi, nende õpetajaid ja lasteaedade juhtkondi.