24.03.2018

Tallinna Rukkilille lasteaias jätkuvad projekti М.Õ.I.S.T.A. LOODUST raames õuesõppe tegevused

Märtsikuu üheks nädalateemaks oli kodukoha ehitised ja arhitektuur

Mesilaste rühma õpetaja Olga Angu valis huvitava õppekäigu, mille teemaks Minu kodukoht, minu Õismäe.

Lapsed tutvusid Õismäe tehiskeskkonnaga ja said juurde palju uusi teadmisi. Tehiskeskkond on inimeste loodud või inimtegevuse tagajärjel tekkinud keskkond, mis on üks kultuurikeskkonna osa. Selle keskkonna alla kuuluvad näiteks elumajad, kus on korterid, eramajad, ühiskondlikud hooned (lasteasutused, koolid, spordihooned, büroohooned, poed ja nende ümbrusesse rajatud infrastruktuur). Lapsed vaatlesid kõiki hooneid huviga: lugesid hoonete korruseid, võrdlesid neid omavahel, nii kõrguse kui värvi poolest. Märkasid kõrget suitsevat korstent ja said teada, et see on Haabersti katlamaja, kust edastatakse torude kaudu soojus igasse majja. Lapsed nägid ka maju, mida renoveeritakse, et säilitada veel paljudeks aastateks hoonete hea väljanägemine ja soojapidavus.

See õppekäik tuletas rühmalastele meelde tänaval liiklemise reegleid: tänaval liigutakse paarikaupa käest kinni hoides, keelatud on joosta ja oma rühmast lahku minna, sõiduteed ületatakse üheskoos saatja märguannet järgides ja omavahel ei räägita juttu.