14.03.2017

Tallinna Rukkille Lasteaias avas täna uksed eesti keele metoodikakeskus

 

14. märtsil 2017. aastal avati Tallinna Rukkille Lasteaias koolieelsete lasteasutuste eesti keele metoodikakeskus. Eesti keele metoodikakeskuse asukoha valik toimus Haridusministeeriumi ja SA Innove poolt korraldatud projektikonkurssi alusel, mille võitis Tallinna Rukkille Lasteaed.  

Avaüritusel osalesid SA Innove keelekümbluskeskuse peaspetsialist Kadri Peterson, Haridusameti juhtivspetsialist Marika Kallas ja peaspetsialist Anne Targem. Samuti tulid meid õnnitlema Haabersti Linnosavalitsusest Juhan Hindov ja Sirli Grauberg. Külalisi võõrustasid Tallinna Rukkilille Lasteaia direktor Valentina Koval, õppealajuhataja Ulvi Veerme, muusikaõpetaja Margarita Kempi ja eesti keele õpetaja metoodikakeskuse koordinaator Maria Kask.

Üritusesele olid kutsutud eesti keele õpetajad Tallinna koolieelsetest lasteasutustest. Tallinna Rukkilille Lasteaed oli ette valmistanud toreda eeskava: lapsed esinesid laulude, tantsude ja luuletustega. Sõna said austatud külalised ja kolleegid, kes peale heade soovide kinkisid meie eesti eesti kabinetile palju vajalikke lauamänge ja raamatuid.

Maria Kask tutvustas metoodikakeskuse tegevuskava järgnevaks neljaks aastaks, arutati koostöövõimalusi teiste metoodikakeskuste ning Tallinna, Harjumaa, Läänemaa lasteasutuste ja koolidega.

Metoodikakeskuse eesmärk on pakkuda lasteasutuste eesti keele õpetajatele õppe- ja didaktilisi materjale, õpetajatele erinevaid töötubasid, koolitusi, õppekäike.