20.10.2017

Tallinna Saksa Gümnaasium tähistas saksakeelse osakonna 20. aastapäeva

6. oktoobril 2017 tähistas Tallinna Saksa Gümnaasium piduliku aktusega saksakeelse osakonna 20. aastapäeva.

Tallinna Saksa Gümnaasiumi (TSG) saksakeelne osakond avati president Lennart Meri initsiatiivil 1997. aasta septembris. Toona ütles president Meri, et Eestis peaks olema 20 saksakeelset osakonda. Tänaseks ainus allesjäänud saksakeelne osakond Baltimaades on saanud 20 aastaseks.

Koos 27 teise kooliga maailmas kuulub TSG oma saksakeelse osakonnaga Saksa profiilikoolide gruppi, millel on kakskeelse õppe kontseptsioon ning kindel tunni- ja eksamite profiil.

Saksakeelse osakonna on lõpetanud 16 lendu ja 348 õpilast on läbinud kahe riigi õppekavadel baseeruva haridustee ning omandanud sellekohased eesti gümnaasumi lõpetamist ja saksa abituuriumi läbimist tõendavad lõputunnistused.

Õnnitlema olid saabunud haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Saksa Liitvabariigi suursaadik Christoph Eichhorn, Tallinna Linnavolikogu aseesimees Lauri Laats, Haridusameti esindajad, Mustamäe LOV esindajad, mitmed koostööpartnerid ja sõbrad. Aktusel osalesid kõik saksa osakonna endised juhatajad ja mitmed endised õpetajad.

Pidupäevakõnedes ja etteastetes meenutati saksakeelse osakonna algusaastaid ja arutleti selle tuleviku üle tänapäevases maailmas.

Andres Raa, TSG direktor aastatel 1992-2000: „Saksakeelse osakonna avamine 1. septembril 1997. aastal sai võimalikuks Tallinna 54. keskkooli õpilaste ja pedagoogide pühendunud ja sihikindlale tegevusele enam kui kuueteistkümne aasta jooksul.”

Külli Puhkim, TSG direktor aastatel 2000-2015: „Saksakeelse osakonna esimene juhataja hr Clemens Krause armastas aeg-ajalt ikka öelda, et kaks on parem kui üks. Esiteks tähendas see seda, et meie õpilased valdavad kooli lõpetades kahte võõrkeelt – saksa ja inglise keelt. Teiseks pakkusime õpilastele teistsugust õpetamisviisi, nad omandasid rohkem teadmisi Euroopa suuriigi ajaloost ja kultuurist Nende silmaring laienes, teadmistel oli suurem haare.”

Saksakeelse osakonna esimene juhataja hr Clemens Krause: „Oluline on edasi praktiseerida seda, mis Euroopat tõsiselt koos hoiab: koostööd koos vastatikuse austamisega, omast mitte loobumist, aga olles avatud sellele, mis koostöös tekib.“

Direktor Kaarel Rundu: „Olen veendunud, et meie kooli saksakeelne osakond esindab seda püsivat riikidevahelist koostööd, mis ületab haridusvaldkonna piirid ning pikemas perspektiivis panustab lisaks õpilaste haridusele ka silmaringi avardamisse, erinevate õpikäsituste kooseksisteerimisse ning oskusesse tulla toime kiiresti muutuvas maailmas.”

Saksa osakonna juhataja Dr. Wolfgang Jäger: „Meie koolis on avatus see, millega kohtuvad kaks kultuuri oma erinevatest traditsioonidest pärinevate haridusideedega, see on koolikultuur, kus teadmiste edasiandmine ja edu ootused, demokraatlik haridus, väärtuste edasiandmine ja humaanne käitumine samamoodi pedagoogiliste tõekspidamiste hulka kuuluvad nagu üksteisega rääkimine, üksteise kuulamine ja üksteiselt õppimine. See teeb töö siin põnevaks, nii vaheldusrikkaks ja meeldivaks.”

Minister Mailis Reps sõnas, et edu pant peitub koolipere koostöös ja andis kõikidele eelmistele koolijuhtidele ning saksakeelse osakonna juhatajatele üle tänukirjad.

Suursaadik Eichhorn kiitis Eesti presidendi Lennart Meri visiooni ja TSG suurepärast tööd – kolleegiumit direktori Kaarel Rundu ja osakonnajuhataja Wolfgang Jägeri käe all: “See mahukas töö loob tugeva silla Eesti ja Saksamaa vahele, mis on meie riikide inimestevahelise sõpruse ja meie kokkuhoidmise jaoks ühises Euroopas hädavajalik.”

Tallinna Haridusamet tunnustas aktusel mitmeid TSG endisi ja praegusi õpetajaid.

Kaarel Rundu
Direktor
Tallinna Saksa Gümnaasium

Uudise rubriigid: