17.01.2017

Tallinna Saksa Gümnaasium – üks maailma 27 erilise kooli hulgast

Tallinna Saksa Gümnaasiumi loetakse 27 kooli hulka maailmas, mis vastavad Saksamaa välisministeeriumi ja Saksa Välismaise Koolihariduse Keskuse loodud uue koolitüübi kriteeriumitele. Saksa riigi antud uus staatus on kvaliteedimärk senise järjepideva töö eest.

Uue koolitüübi – saksa-profiilikooli (Deutsch-Profil-Schule), lõid Saksamaa välisministeerium (Auswertiges Amt) ja Saksa Välismaise Koolihariduse Keskus (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) 2016. aasta detsembris. Selle koolitüübi oluliseks kriteeriumiks on, et koolis on võimalik omandada nii kohalikku kui ka saksa riiklikku keskharidust.

Tallinna Saksa Gümnaasiumis toimub saksa keele süvaõpe juba 1982. aastast. 1997. aastal loodi president Lennart Meri initsiatiivil saksakeelne osakond, mis toimib ühe paralleelklassina 7.-12. klassini ning kus õpetatakse saksa keelt, ajalugu, matemaatikat, füüsikat ja bioloogiat saksa riiklike õppeplaanide järgi Saksamaa Liitvabariigist lähetatud õpetajate juhendamisel.

Gümnaasiumi lõpetamisel saavad õpilased kaks lõputunnistust: saksa  abituuriumi lõputunnistuse, mis annab õiguse edasisteks õpinguteks Saksamaa kõrgkoolides, ning Eesti Vabariigi lõputunnistuse. Lõpueksamid toimuvad Eesti Vabariigi ja Saksa Liitvabariigi poolt välja töötatud eksamikorralduse põhjal. Saksa abituuriumi eksamid saksa keelest ja matemaatikast kehtivad eesti riigieksamitena, emakeele riigieksam kehtib saksa lõpueksamina.

2002. aastal lõpetas saksakeelse osakonna esimene lend, kellele anti kaks keskharidust tõendavat dokumenti. Tänini on kaks keskharidust omandanud 323 õpilast. Tuleval õppeaastal tähistab TSG saksakeelne osakond – ainuke Baltimaades! – oma 20. juubelit.

Kooli koostööpartneriteks saksakeelse hariduse pakkumisel on Saksa Liitvabariigi välisministeerium, Saksa Välismaise Koolihariduse Keskus, Saksa Liitvabariigi Suursaatkond Eestis, Goethe Instituut, Eesti Haridus- ja Teadusministeerium, Innove SA ning Tallinna Haridusamet.

 

Info edastas:

Kaarel Rundu
Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktor
direktor@saksa.tln.edu.ee
www.saksa.tln.edu.ee

Uudise rubriigid: