01.12.2016

Tallinna Siselinna kalmistul akteeritakse 85 hooldamata hauaplatsi

24. novembril vaatas komisjon üle Tallinnas Siselinna kalmistul 2015. aastal hoiatussedeliga märgistatud 119 hooldamata hauaplatsi.

Komisjon selgitas välja, et 34 hauaplatsi olid korrastatud ja kustutas need hooldamata hauaplatside nimekirjast, kuid 85. hauaplatsi olukord ei ole muutunud ning komisjon otsustas need hauaplatsid akteerida.

Tallinna kalmistute kasutamise eeskirja järgi on hooldamata hauaplats rohtunud või võsastunud, hauakivid on muutunud loetamatuks või piirded on oluliselt sammaldunud, läbi roostetanud ja lagunenud ning hauaplatsile kogunenud prahist ja lehtedest on ilmne, et seda ei ole pikka aega hooldatud. Akteeritud hauaplats võetakse taaskasutusse, kui viimasest matusest on möödunud vähemalt 20 aastat.

Tallinna Kalmistud on välja saatnud teavituse akteerimisest kõigile kasutajatele, kelle ajakohased kontaktandmed on registris ja ühe kuu jooksul on kõigil võimalus teavitusele reageerida ja hauaplats korrastada ning anda kalmistu haldajale teada oma soovist jätkata hauaplatsi kasutamist. Enamikul hooldamata hauaplatsidest puuduvad ajakohased kasutajate kontaktandmed kalmisturegistris, sest viimne matus on toimunud aastakümneid tagasi ning taotlust lepingu sõlmimiseks ei ole esitatud.

Akteeritud hauaplatside nimekirjaga on võimalik tutvuda Tallinna Kalmistud koduleheküljel: http://www.kalmistud.ee/est/Tallinn või Siselinna kalmistu kontoris, aadressil Toonela tee 3, esmaspäevast reedeni kella 9-16.