22.04.2022

Tallinna Soojust hakkab juhtima Kalle Klandorf

Tallinna Soojuse nõukogu valis juhatuse liikmeks Kalle Klandorfi, kes asub uues ametis tööle 1. juunist.

Kalle Klandorf valiti ametisse avalikul konkursil, kus osales 36 kandidaati. Dokumendivoorust edasi pääses kaheksa kandidaati, valikukomisjon kutsus vestlusele neli kandidaati, kellest kaks esitati nõukogule valiku tegemiseks.

"Tallinna Soojuse lähemate aastate kõige olulisem eesmärk on leida toimiv lahendus linna ja Utilitase vahel, et Tallinna kaugküttevõrku edasi arendada," ütles Tallinna Soojuse nõukogu liige Jevgeni Ossinovski. „Tallinna Soojuse leping Utilitasega kehtib 2031. aasta lõpuni, kuid kaugküttevõrgu arendamise jaoks vajalikud investeeringud on märksa pikema tasuvusajaga. Juba praegu pärsib investeerimiskindluse küsimus kaugküttevõrgu arengut. Koostöös linnavalitsusega peab Tallinna Soojus võimalikult kiiresti välja töötama uue korraldusliku mudeli.“

Ossinovski sõnul pidas nõukogu Klandorfi suurimaks eeliseks just tema pikaajalist kogemust linnavalitsuses ja ettevõtte nõukogus, mis loob head eeldused nimetatud küsimuse tulemuslikuks lahendamiseks.

„Fossiilsete kütuste järjest kasvav hind sunnib otsima ja kasutusele võtma uusi tootmisallikaid ja koostöös Utilitasega peame neid võimalusi otsima,“ ütles Kalle Klandorf. „Selleks tuleb aga teha mahukaid investeeringuid ja luua uusi, fossiilivabasid tootmisvõimsusi, et vähendada maagaasi osakaalu. Eesmärk on saavutada Tallinna kaugküttevõrkude süsinikneutraalsus hiljemalt aastaks 2030.“

Kalle Klandorf on aastatel 2018-2022 olnud Tallinna Soojuse nõukogu esimees. Kalle Klandorf taandas ennast selle nõukogu koosoleku juhtimisest, kus valiti juhatuse esimees. Kuna Klandorf osutus valituks Tallinna Soojuse juhatuse liikmeks, siis tema volitused nõukogu liikmena lõpevad 31. mail 2022.  

Kalle Klandorf oli aastatel 2011-2021 Tallinna abilinnapea, enne seda aastatel 2005-2011 linnaosavanem. 1991-2005 töötas Kalle Klandorf Eesti Vabariigi Eriteenistuses ja politseis.

Tallinna Soojuse juhatuse liikme valikukomisjoni kuulus linnakantsler Kairi Vaher, Tallinna Soojuse juhatuse liige Enn Tonka, linna personalidirektor Vilve Raik, AS Utilitas Tallinn nõukogu esimees Priidu Nõmm ja väliseksperdina Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra.

Tallinna Soojus on linnale kuuluv ettevõte. 2021. aastal oli Tallinna Soojuse käive 3,15 mln eurot, majandusaasta kasum oli 2,24 mln eurot. Tallinna Soojuse varasemate  aastate jaotamata kasum on 19,82 mln eurot. Alates 2001. aastast on AS Tallinna Soojuse varad renditud AS Utilitas Tallinn, kes tagab Tallinnas asuva kaugküttevõrgu toimimise, uuendamise ja kaasaegsete lahenduste arendamise. AS Tallinna Soojuse ülesandeks on jälgida lepingujärgsete kohustuste täitmist ning koostöös ekspertidega töötada välja linna kaugkütte arengukava.

Uudise rubriigid: