04.09.2017

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus osutab majandusnõustamise ja võlanõustamise teenust

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus osutab tallinlastele tasuta majandusnõustamine ja võlanõustamise teenust.

Majandusnõustamise eesmärk on aidata kaasa isikute ja perede paremale majanduslikule ja sotsiaalsele toimetulekule, õpetades inimesi oma rahalisi ressursse oskuslikult kasutama ja võlgadesse sattumist ennetama. Majandusnõustamise sisuks on isiku tulude-kulude analüüs, pere-eelarve koostamine ning oskusliku majandamise ja võlgade vältimise õpetamine. Majandusnõustamise teenusele oodatakse Tallinna elanikke, kes soovivad saada õpetust selle kohta, kuidas väikese sissetulekuga paremini hakkama saada. Majandusnõustaja vastuvõtt toimub tööpäeviti aadressidel Tuulemaa 6 ja Mahtra 44.

Võlanõustamise eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud isiku või pere toimetulekuvõimet. Võlanõustamise sisuks on nõustamine ja teabe edastamine võlgnike õigustest, kohustustest ja abisaamise võimalustest seoses tekkinud võlgadega ning abistamine dokumentide koostamisel ja taotluste esitamisel. Võlanõustamine on nõustav teenus, materiaalselt abi ei anta. Võlanõustaja vastuvõtt toimub tööpäeviti aadressidel Tuulemaa 6, Akadeemia 34, Mahtra 44, Männiku tee 92 (ligipääs ka liikumispuudega inimestele).

Kokkuleppel tulevad nõustajad ka asutustesse gruppe nõustama, sh rääkima oskuslikust majandamisest ja võlgade ennetamisest ning sellest, kuidas võlgade tekkimisel toimida. Nii majandusnõustamine kui võlanõustamine on Tallinna elanikele tasuta.

Info ja registreerimine:

tööpäeviti kell 9-16 telefonil 666 0886;

e-posti aadressil volanoustaja@swcenter.ee;

Täiendav info: http://www.swcenter.ee/teenused