04.07.2017

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet annab välja huvitegevuste teatmiku

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet on uue õppeaasta eel välja andmas elektroonilist teatmikku, mis koondab infot huvitegevuste kohta Tallinnas. Kui soovite oma huviringide ja treeningute infot teatmikus avaldada, siis ootame teavet hiljemalt 9. augustiks meiliaadressile noorteinfo@tallinnlv.ee.

Võimalusel palume saata info nii eesti kui ka vene keeles, kuid vajadusel tõlgime ise. Tallinna Spordi- ja Noorsooamet jätab endale õiguse tekste vajadusel toimetada ja/või lühendada.

NB! Pöörame tähelepanu sellele, et teatmik ilmub elektroonselt ja kujundatult PDF-vormingus, mistõttu ei ole peale 9. augustit enam võimalust sinna infot juurde lisada! Kui peaksite saatma info peale 9. augustit, saame selle kodulehel siiski avaldada, kuid see ei ilmu sellisel juhul paraku kujundatud versioonina.


Ootame infot järgmisel kujul:
Huvikooli/spordikooli/noortekeskuse/stuudio/klubi nimi: 
Huvitegevuse valdkond (tants, jalgpall jne) või tegevused (märksõnadena): 
Töökeel: 
Sihtrühm vanuseliselt: 
Klubi/huviringi kuutasu (alates... kuni...): 
Kontakt: (aadress, telefon, koduleht)

Peale huvitegevuste üldinfot ootame teilt lisainfot ka kuni nelja huviringi/klubi/programmi kohta, millele huvitegevuste teatmikus lisareklaami teha.

Ootame infot konkreetse huviringi kohta järgmisel kujul:
Klubi/huviringi/treeningu nimi:
Osalejate vanus:
Toimumissagedus:
Kuutasu:

Huvitegevuste teatmik ilmub vaid elektroonsel kujul ning infot teatmiku kohta jagame ka 26. augustil Kalevi Spordihallil toimuval laste ja noorte huvitegevuste messil „No vaata“. Lisaks on teatmikule planeeritud ka meediakampaania – levitame infot erinevates meediakanalites ning suuname teatmiku otse lapsevanemateni.

Näidisankeedid:

Kunstide Kool
Huvivaldkond: Muusika, rahvatants, klaver, teater, keeled. Lisaks toimuvad koolivaheajaprogrammid, töötoad, laagrid, haridusprogrammid ja koolitused.
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: 7–18aastased lapsed ja noored
Kuutasu: 10–65 €
Kontakt: Kalamaja põik 35, 987 9574, www.kunstidekool.ee

***

Ühe huviringi reklaam (kuni nelja huviringi/klubi/programmi kohta):

Filmistuudio
Osalejate vanus: 7–18aastased lapsed ja noored
Toimumissagedus: N kell 13.30–15.00 ja P kell 13.00–14.30
Kuutasu: 55 €