06.12.2017

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja lahkus ametist

Tallinna Linnavalitsus vabastas tänasel istungil Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja Rein Ilvese teenistusest alates 7. detsembrist ametniku omal soovil.

Eeltoodust tulenevalt esitas linnapea linnavalitsusele ettepaneku määrata uue ameti juhataja ametisse nimetamiseni Spordi- ja Noorsooameti juhataja ülesannete täitjaks ameti juhataja asetäitja Ain Kivi.