28.04.2021

Tallinna Strateegiakeskuse tarbijakaitse osakond pakub kaubandusalast nõustamist

Ütlust „kliendil on alati õigus” ei käsitleta sõna-sõnalt, vaid eelkõige kauplemiskultuuri sünonüümina. Tegelikkuses tuleb ette ka olukordi, kus tarbija kaebus või nõudmine ei ole põhjendatud ja kaupleja teadmised kliendi õigustest osutuvad väga vajalikuks.

Kuigi eeldatakse, et tarbijakaitseseadus kaitseb üksnes tarbijaid, on selle tundmisest palju abi ka kauplejatele. Kaubandustegevust reguleerivatest õigusaktidest aitab igale ettevõtjale olulist üles leida ja mõista Tallinna Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse tarbijakaitse osakond. Kaubandusspetsialistid pakuvad ettevõtjatele nõustamist ja aitavad leida kaupade või teenustega seotud probleemidele lahendusi.

Tallinna Strateegiakeskuse nõustaja Tiina-Mary Metsik tõdeb, et väga paljudele on seadustest vajaliku info leidmine keeruline. Ometi on seaduste tundmine oluline, kuna vaid kauplemisele esitatavatest nõuetest ja tarbija õigustest teadlik kaupleja suudab vältida eksimusi, mille parandamine on tagantjärele oluliselt keerukam.

Vitis Vinifera team.jpgNõu ja abi on linna ettevõtlusteenistuse tarbijakaitse osakonnast saanud ka värske firmaomanik, Vitis Vinifera üks asutajatest Hanna-Maria Kulbusch. Selle aasta alguses asutatud ettevõte tegeleb alkohoolsete ja mittealkohoolsete jookide hulgimüügiga, mis eeldab kauplemist reguleerivate õigusaktide detailset tundmist. „Firma loomine on märgatavalt lihtsam protsess, kui selle arendamine ja töös hoidmine,“ tõdeb värske ettevõtja. Kaubandusalane nõustamine andis Kulbuschile hea ülevaate nii kauba tellimisest, aktsiisi maksmisest, e-poe avamisele esitatavatest nõuetest kui ka hulgi- ja jaemüügi erinevustest. „Peale kõige praktilise pakkus nõustamine ka vaimset tuge ja andis kõvasti hoogu juurde,“ räägib Kulbusch.


Tarbijakaitse aitab lahendada ja ennetada probleeme

Tallinna Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse tarbijakaitse osakond nõustab iga päev nii tarbijaid kui ka ettevõtjaid, jagades teavet ja olles abiks murede lahendamisel. Kuigi paljudel juhtudel otsitakse lahendust juba tekkinud probleemile, tegelevad nõustajad aktiivselt ka probleemide ennetamisega. „Meie poole pöördutakse väga erinevate küsimustega, mis tihti puudutavad kaupluse, toitlustus- või teenindusettevõtte avamist, kauplemisele esitatavaid üldisi nõudeid, alkohoolsete jookidega kauplemist, e-kaubandust, kauplemisruumidega seonduvat ja ilu- või isikuteenuste osutamist,” räägib Metsik.

„Kui ettevõtja soovib avada näiteks kaupluse, kohviku või juuksurisalongi, tasub eelnevalt meiega konsulteerida, et saada ülevaadet kõigist nõuetest, mida tuleb täita. Oleme valmis jääma nõuandjatena alustava ettevõtja kõrvale kogu teekonna vältel kuni kaubandusettevõtte avamiseni ja vajadusel ka hiljem. Oskus arvestada kohe alguses kõigi ettekirjutustega aitab ettevõtjal vältida vigu ja ennetada probleeme“ lisab ta. Näiteks kauplemiseks valitud ruume võib olla tagantjärele väga keeruline, kui mitte võimatu, seadusega kooskõlla viia — mõnel juhul kujuneb ainsaks lahenduseks uute ruumide leidmine.

Viimasel ajal on hoogustunud e-poodide avamine, mis võib kõrvaltvaatajale tunduda lihtne, aga tegelikult seda kaugeltki ei ole. „Ei teata, kui paljuga peab e-poes kaupleja arvestama ja kui mahukas on teabehulk, mis tuleb poe veebilehel ostjatele kättesaadavaks teha. Mõne nõude täitmata jätmine võib põhjustada ettevõtjale hiljem suuri probleeme,“ räägib Metsik. Tarbijakaitse osakond tutvustab e-poodi avada soovivatele ettevõtjatele põhjalikult võlaõigusseaduse peatükke, mis reguleerivad sidevahendi, sh arvuti, abil lepingu sõlmimist.


Millele peaksid kauplejad tähelepanu pöörama?

Tallinna Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse tarbijakaitse osakond toob mõned näited, mida kauplejad peaksid kindlasti meeles pidama:

  •  Kauplemine on üldjuhul vaba majandustegevus, mille jaoks ei ole vaja luba.
  • Toidu ja jookide käitlemine, sh müük, peab toimuma kooskõlas toiduseadusega, kus on muuhulgas kirjas, millal peab ettevõtja omama tegevusluba ning millal piisab Põllumajandus- ja Toiduameti teavitamisest.
  • Alkoholi või tubakatoodetega kaubelda sooviv ettevõtja peab müügiõiguse saamiseks esitama majandustegevuse registrile majandustegevusteate.
  • Toote korrektne märgistus aitab suurendada kaupleja usaldusväärsust ja ära hoida tarbijate pretensioone. Avaldada tuleb kindlasti lõpphind koos käibemaksuga ja ühikuhinna olemasolul ka ühikuhind (nt kilogrammi- või tükihind).
  • Kaupleja võib, aga ei pea võimaldama tarbijal tavalisest kauplusest ostetud kvaliteetset kaupa vahetada või tagastada. See saab toimuda vaid kaupleja nõusolekul.
  • Kaupade 14-päevane vahetamise või tagastamise õigus kehtib sidevahendi (nt arvuti või telefoni) abil või väljaspool kaupleja äriruume (nt tarbija kodus toote esitluse käigus) sõlmitud müügitehingute puhul.
  • Tarbija võib esitada kauplejale pretensioone ostetud kaubal või teenusel ilmnenud puuduse kohta 2 aasta jooksul alates kauba kättesaamisest või teenuse osutamisest, kuid hiljemalt 2 kuu jooksul alates puuduse avastamisest.
    Tiina-Mary Metsik.jpg

Kui vajad kaubandusalast teavet või otsid kauba või teenusega seotud probleemile lahendust, pöördu Tallinna Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse tarbijakaitse osakonna poole telefonil 640 4232, e-posti aadressidel kaubandus@tallinnlv.ee või tarbijainfo@tallinnlv.ee või tarbijakaitse infopunkti (Vabaduse väljak 7).

Rohkem teavet leiad veebilehelt www.tallinn.ee/tarbija.

Artikkel on avaldatud ajalehes Postimees

Uudise rubriigid: