03.11.2020

Tallinna Suur-Pae Lasteaed osales 20.10.2020 moodsa õppimise festivalil iduEDU 2020

Õppealajuhataja Marina Lokk ja õpetaja Elena Pashchenko osalesid 20. oktoobril 2020 moodsa õppimise festivalil iduEDU 2020 töötoaga „Elurikkuse uurimine haridusrobotite abil“. Jagati kogemusi, kuidas saab haridusroboteid kasutades uurida loodust ja ümbritsevat maailma nii lasteaia ruumides kui ka õues.

Näidati ette mänge, kus olid kasutusel Big-Point salvestavad nupud, Blue-Bot, mTiny, Matatalab, QR koodi programmiga tegutseti õues, kuulati ning õpiti lindude eripärasid. Näidati ette enda poolt loodud haridusrobotite matte.

Tallinna Suur-Pae Lasteaias on kõikides aiarühmades eesti keele õpetaja, kes on koos lastega 7 tundi päevas ja 5 päeva nädalas. Eesti keele õpetaja kohalolek loob suurepärast vundamenti eesti keele õpetamiseks ja selle argielus kasutamiseks. Lapsed uurivad maailma läbi kahe kultuuri. Loodust uuritakse nii eesti kui ka vene keeles, õpitakse eestikeelseid mõisteid turvalises ja lapse individuaalsust arvestavas keskkonnas.

Tallinna Suur-Pae Lasteaias väärtustatakse tervist, turvalisust ja hoolivust, koostööd, avatust, kompetentsust ning loovust. Hea meelega jagab lasteaiapere teadmisi ja kogemusi ka partneritega, kolleegidega ja kogukonnaga.

Sellest kõigest räägiti videosilla kaudu iduEdu 2020 festivalil, näidati ette videosid ja praktilisi võtteid, kuidas oleks parem lõimida eesti keelt õppe- ja kasvatusprotsessi ning uurida elurikkust. Osalejad on rõõmsad põneva ja kasuliku kogemuse üle ning tänavad iduEDU korraldustiimi suurepärase koostöö eest.

Allikas: Tallinna Suur-Pae Lasteaed

Foto: Jaan Kalmus

Uudise rubriigid: