16.01.2018

Minu eesti keel - eesti keele õpik vene emakeelega koolieelikutele

Tallinna Suur-Pae Lasteaia eesti keele kui teise keele metoodikakeskus (Punane 29) kutsub 16.jaanuaril 2018 kell 14:00 eesti keele kui teise keele õpetajaid õpiku “Minu eesti keel - eesti keele õpik vene emakeelega koolieelikutele” praktilisele koolitusele

"Eesti keele õpik koolieelikutele MINU EESTI KEEL"

Õpikumaterjalid aitavad hästi meelde jätta lihtsaid ja mängulisi harjutus. Suureks abiks on  kuulamisharjutused ning vahvad videod, mille toel saab õpitut kuulata, vaadata ja korrata. Näitliku õppevarana on koostatud ka töölehed, kus on  värvilised pildid ja lauamängud. Õpikuga kaasas olevate tähekaartide abil võib hakata eestikeelseid suurtähti õpetama paralleelselt koos õpikus olevate teemadega. Eeldades, et selle õpikuga hakkavad töötama nii õpetajad kui ka lapsevanemad, leiab õpiku lõpus rubriigist “Kuidas õpikut kasutada?” metoodilisi näpunäiteid. Õpik on lastele vanuses 3–7. Õpikusse  on valitud teemad, millega selles vanuses laps oma igapäevaelus kokku puutub. Pärast õpiku läbimist oskab laps eesti keeles tervitada ja hüvasti jätta; öelda, mis on ta nimi, kui vana ta on ja mis kell on; rääkida oma perest; küsida lihtsamaid küsimusi ja rääkida muustki.

Sihtgrupiks on koolieelse lasteasutuse eesti keele kui teise keele õpetajad, keelekümblusrühmade õpetajad ning eesti õppekeelega lasteaedade rühmaõpetajatele, kelle rühmades on palju muukeelseid lapsi. 

Koolituse läbiviijad: Inga Mangus, Merge Simmul
Koolituse maht 2 tundi.

Registreerimine: www.connect.ee/uuring/392577135/

Koolitusel osalejad saavad Tallinna Suur-Pae Lasteaia metoodikakeskuse poolt tõendi osalemise kohta pärast koolitust 16.01.2018.  

Metoodikakeskuse koordinaator Piret Kollo tel 5321 6706, E-post: Piret.Kollo@gmail.com  

NB! Keskuses saab laenutada metoodilist kirjandust ja mänge. 
Metoodikakeskuse juures on avatud „Eesti keele mängutuba” nii lastele kui ka õpetajatele.  
Mängutuba töötab tööpäevadel kella 9.00-11.00.  
Mängutuba on mõeldud piirkonna lasteaedadele. Õpetajad saavad tulla lastega ja mängida keskuses olevaid mänge. 
Rohkem info: http://www.tallinn.ee/est/suur-pae-lasteaed/Metoodikakeskuse-tegevustest